STUK: Olkiluoto 1:n ja 2:n käyttöä voi jatkaa turvallisesti

Kuva: TVO Säteilyturvakeskus (STUK) puoltaa Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) hakemusta Olkiluodon ydinvoimalaitoksen ykkös- ja kakkosyksiköiden käyttöluvalle vuoteen 2038 saakka. Laitosyksiköiden nykyiset käyttöluvat päättyvät tämän vuoden lopussa. STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käyvien laitosyksiköiden käytön jatkamisesta perustuu voimayhtiön toimittamien asiakirjojen tarkastamiseen ja STUKin jatkuvan valvonnan tuloksiin. Turvallisuusarviossa STUK toteaa, että laitosyksiköiden käyttö on turvallista ja täyttää lainsäädännön asettamat…

Continue reading

STUK: Ydinvoimalaitosten tuoteväärennöksiä koskevat tarkentavat selvitykset jatkuvat

Säteilyturvakeskus (STUK) edellytti viime kesäkuussa, että suomalaiset ydinvoimayhtiöt Fortum ja Teollisuuden Voima (TVO) selvittävät, onko niiden ydinvoimalaitoksille tullut laitteita, joiden materiaalien laadusta ei voida olla täysin varmoja. Selvityspyynnön syynä oli ranskalaisen Areva-yhtiön ilmoitus, jonka mukaan Ranskan ja mahdollisesti muidenkin maiden ydinvoimalaitoksiin toimitettujen laitteiden osien valmistuksen ja tarkastuksen dokumentaatiossa on puutteita, laiminlyöntejä ja väärennöksiä. Fortum ja…

Continue reading

STUK valvoo Loviisan ydinvoimalaitoksessa alkavaa vuosihuoltoa

Fortum Power and Heat Oy aloitti Loviisan ydinvoimalaitoksen tämän vuoden vuosihuollot sunnuntaina 7. elokuuta. Vuosihuoltojen aikana Säteilyturvakeskus valvoo, että Fortum varmistaa töiden turvallisen toteutuksen eikä vuosihuolloista aiheudu säteilyvaaraa laitoksen työntekijöille tai ympäristölle. Sunnuntaina alkaneen Loviisan ykkösyksikön huolto kestää Fortumin suunnitelman mukaan kuukauden. Kyseessä on neljän vuoden välein tehtävä huolto, jossa yhtiö tekee tavanomaista vuosihuoltoa enemmän…

Continue reading

STUK julkaisi Suomen radioaktiivisten jätteiden huoltoa arvioivan raportin

Säteilyturvakeskuksen (STUK) mukaan radioaktiivisten jätteiden huolto on edistynyt viimeisten kolmen vuoden aikana. STUK on laatinut Suomen jätehuollon tilanteesta raportin, joka arvioidaan radioaktiivisten jätteiden ja käytetyn ydinpolttoaineen huollon yleissopimuksen tarkastelukokouksessa Wienissä yhdessä muiden maiden raporttien kanssa 11.–21.5.2015. Yleissopimuksessa mukana olevat maat ovat sitoutuneet ydinjätteiden ja muiden radioaktiivisten jätteiden turvalliseen käsittelyyn. Nyt on käynnissä vuonna 2001 voimaan…

Continue reading

STUK: Ydinturvallisuuden kannalta ei ole estettä Olkiluoto 4:n periaatepäätöksen lisäajalle

Säteilyturvakeskus, STUK, toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa, että sen vuonna 2009 Teollisuuden Voiman (TVO) Olkiluoto 4 -hankkeesta tekemä alustava turvallisuusarvio pätee yhä. Alustavan turvallisuusarvion ajantasaisuuden läpikäynti tuli ajankohtaiseksi, kun TVO haki työ- ja elinkeinoministeriöltä uutta määräaikaa ydinvoimalaitoksen rakentamisluvan hakemiselle. Periaatepäätöksen mukaan laitokselle olisi haettava rakentamislupaa 2015 kesäkuun loppuun mennessä. Ministeriön pyynnöstä antamassaan lausunnossa STUK…

Continue reading

STUK: Ydinvoimalaitosten työntekijöiden säteilyaltistus pienentynyt

Ydinvoimalaitosten työntekijöiden säteilyannokset olivat vuonna 2013 kaikkien aikojen pienimmät sekä Loviisassa että Olkiluodossa. Myös terveydenhuollossa, teollisuudessa ja tutkimuksessa työntekijöiden vuosiannokset pienenivät edellisvuodesta. Etenkin ydinvoimalaitoksilla säteilytyöntekijöiden annokset ovat pienentyneet selkeästi myös pidemmän aikavälin tarkastelussa. Vaikka säteilytyöntekijöiden määrä on laitoksilla kasvanut lähes 20 prosenttia kymmenessä vuodessa, oli työntekijöiden säteilyannosten summa vuonna 2013 noin 70 prosenttia pienempi kuin…

Continue reading

STUK tarkastaa Posivan loppusijoituslaitoksen turvallisuuden

Posiva Oy jätti perjantaina 28.12.2012 työ- ja elinkeinoministeriölle käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemuksen. Säteilyturvakeskuksen (STUK) tehtävä on tarkastaa Posivan hankkeen turvallisuus. STUK antaa rakentamislupahakemuksesta työ- ja elinkeinoministeriölle turvallisuusarvion. STUKin turvallisuusarvio perustuu Posivan organisaation ja toiminnan tarkastuksiin sekä Posivan hankkeen pitkäaikaisen valvonnan perusteella tehtyihin havaintoihin.STUKin tarkastustyön tavoiteaikataulu on puolitoista vuotta. Sinä aikana STUK arvioi, ovatko Posivan toimittamat…

Continue reading