ABB investoi aurinkovoimalaboratorioon Pitäjänmäellä

ABB investoi lähes neljä miljoonaa euroa laboratorioon, jossa tutkitaan ja testataan aurinkosähkövaihtosuuntaajien (invertteri) suorituskykyä, simuloidaan erilaisten verkkohäiriöiden vaikutuksia sekä tehdään säätestejä. Uuden laboratorion maailman mittakaavassakin ainutlaatuisessa säähuoneessa päästään testaamaan tehoelektroniikkaa niin Siperian kuin sademetsän olosuhteissa aina 40 pakkasasteesta 100 lämpöasteeseen saakka. Laboratorio tukee Suomen ABB:n vahvassa kasvussa olevaa invertteriliiketoimintaa. ”Globaalisti invertterimarkkinan koko on noin seitsemän…

Continue reading

Suomen ABB:n aurinkosähkötekniikkaa Suomen suurimpaan aurinkovoimalaan

Suomen ABB toimittaa megawatin aurinkosähköaseman rakenteilla olevaan Kivikon aurinkovoimalaan Helsinkiin. Suomessa kehitettyyn taajuusmuuttajatekniikkaan pohjautuva ratkaisu muuntaa aurinkopaneeleissa syntyvän tasasähkön verkkoon soveltuvaksi vaihtosähköksi. ABB toimittaa Suomen suurimpaan aurinkovoimalaan Helsingin Kivikkoon megawatin aurinkosähköaseman (MWS, Megawatt Station). Asema on osa järjestelmätoimittaja GreenEnergy Finlandin lähes 3000 aurinkopaneelin voimalaa, joka valmistuessaan tulee tuottamaan 800 megawattituntia sähköä. Määrä vastaa noin 400…

Continue reading

Suomen ABB sähköistää Raahen Voiman uuden voimalaitoksen

ABB toimittaa Raahen Voima Oy:n uudelle voimalaitokselle turvalliset ja energiatehokkaat sähköistysratkaisut. Toimitus on osa Raahen Voiman noin 121 miljoonaan euron investointia, jolla uusitaan SSAB:n Raahen terästehtaan voimalaitos. ABB:n teknologia pienentää voimalaitoksen energiankulutusta ja parantaa kustannustehokkuutta.  Uuden teknologian suojausjärjestelmä edistää voimalan sähkönjakelun turvallisuutta ja käyttövarmuutta. ”Raahen Voimalle toimitettava järjestelmä on hyvä esimerkki nykyaikaisesta, älykkäästä sähköistyksestä, joka…

Continue reading

Älykkään sähköverkon pilottialue Vaasaan

Käynnistymisensä jälkeen Sundomin tuulivoimala on tuottanut sähköenergiaa yli 20 000 megawattituntia, mikä vastaa 17 000 tonnin hiilidioksidipäästöjen säästymistä. Myös Sundomin vanha mylly on aikoinaan käyttänyt energianlähteenä tuulta, joskin viljan jauhamiseen. Nyt Sundomissa ryhdytään testaamaan ja pilotoimaan uusinta älykkään sähköverkon teknologiaa. Kuva: Mikko Lehtimäki Vaasanseudun energia-alan toimijat ABB, Vaasan Sähkö -konserni, Anvia ja Vaasan yliopisto ryhtyvät…

Continue reading

Suomen ABB innovoi uutta aurinkovoimaan

ABB:n taajuusmuuttajatehtaan katolla Helsingin Pitäjänmäellä sijaitsee teholtaan Suomen suurin verkkoon kytketty aurinkovoimala. Se tukee aurinkoinverttereiden tutkimusta ja tuotekehitystä ABB:llä. ABB vahvistaa tarjoamaansa ”raskaan sarjan” aurinkoinverttereissä ja on tuonut markkinoille 875 ja 1000 kilowatin aurinkosähköinvertterit. Megawattikokoluokan aurinkovoimaloiden käyttöön suunnatut uutuudet ovat energiatehokkuudessa omassa luokassaan. Aurinkoinverttereiden tutkimuksen ja tuotekehityksen vastuu ABB:llä on Suomessa. ABB vahvistaa tarjoamaansa ”raskaan…

Continue reading

ABB ja Savon Voima pilotoimaan älykkäitä ratkaisuja maakaapeliverkkoon

ABB:n ja Savon Voiman tutkimus- ja kehityshankkeessa kehitetään ratkaisuja sähkön toimitusvarmuuden, turvallisuuden ja tehokkuuden parantamiseksi keskijänniteverkossa. Kuva ABB:n erikoismuuntajatehtaalta Vaasasta. ABB ja Savon Voima ovat käynnistäneet tutkimus- ja kehityshankkeen sähkön toimitusvarmuutta, turvallisuutta ja tehokkuutta parantavien ratkaisujen kehittämiseksi Savon Voima Verkon keskijänniteverkossa. Tavoitteena on kehittää verkkoratkaisut, jotka turvaavat laadukkaan ja luotettavan sähkönjakelun. ABB ja Savon Voima…

Continue reading

ABB sähköistää Suomen ensimmäisen hopeakaivoksen

Tuotanto Sotkamon hopeakaivoksella on tarkoitus käynnistää vuonna 2014. ABB on allekirjoittanut aiesopimuksen Sotkamo Silver Oy:n kanssa hopeakaivoksen sähköistyksestä ja automaatiosta. Sopimus sisältää kaivoksen koko sähkönjakelujärjestelmän, itse kaivoksen sähköistyksen sekä instrumentoinnin ja automaation. Sopimukseen voidaan kytkeä myös huolto- ja ylläpitopalvelut. Sopimuksen arvo on noin 5 miljoonaa euroa ja ABB järjestää sille rahoituksen toimituksen yhteydessä. ”Nykyaikaisessa kaivoksessa…

Continue reading

ABB ostaa Power-Onen tavoitteenaan globaali johtoasema aurinkoinverttereissä

ABB:n Pitäjänmäen taajuusmuuttajatehtaan katolla sijaitsee teholtaan Pohjoismaiden suurin verkkoon kytketty aurinkosähkövoimala. Tehtaan kehittämät ja valmistamat aurinkosähköinvertterit muuttavat aurinkosähkön verkkosähköksi. ABB:n ja Power-Onen hallitukset ovat sopineet yrityskaupasta, jonka mukaisesti ABB ostaa Power-Onen hintaan 6.35 USD /osake tai noin miljardi USD oman pääoman arvoa sisältäen Power-Onen nettokassan 266 miljoonaa USD. Yritysoston seurauksena syntyy johtava globaali toimija aurinkosähkön…

Continue reading

ABB:n innovaatiolla lähes 6 miljoonan megawattitunnin energiansäästö

Emax2 Ekip-Touch ABB on tuonut markkinoille maailman ensimmäisen pienjännitekatkaisijan (Emax 2), johon on integroitu energianhallintatoiminnallisuuksia. Mikäli nykyiset perinteiset katkaisijat korvataan uudella innovaatiolla, voidaan saavuttaa jopa 5,8 miljoonan megawattitunnin (MWh) vuotuinen energiansäästö. Määrä vastaa 1,4 miljoonan eurooppalaisen kotitalouden sähkönkulutusta vuodessa. Säästö vähentäisi hiilidioksidipäästöjä 4 miljoonaa tonnia tai yli miljoonan auton päästöjä vuodessa. Katkaisijoita käytetään suojaamaan ja…

Continue reading

Suomen ABB sähköistää uuden kuparikaivoksen Kazakstanissa

Suomen ABB sähköistää Kazakstanin suurimman kuparintuottajan Kazakhmysin uuden kuparikaivoksen itäisessä Kazakstanissa. Kaupan sisältämät tehomuuntajat valmistetaan ABB:n erikoismuuntajatehtaalla Vaasassa. Suomen ABB on allekirjoittanut noin 7 miljoonan euron sopimuksen Kazakstanin suurimman kuparintuottajan Kazakhmysin kanssa uuden kuparikaivoksen sähköistämisestä. Tilaus työllistää erityisesti ABB:n Vaasan yksiköitä. Suomen ABB on allekirjoittanut noin 7 miljoonan euron sopimuksen Kazakstanin suurimman kuparintuottajan Kazakhmysin kanssa…

Continue reading