Sähköntuotannon päästöt alkuvuodesta jopa –47 %

Taustalla tuulivoiman osuuden kasvu, teollisuuden vähentynyt tuotanto ja poikkeukselliset sääolosuhteet   Energiateollisuus ry:n julkaisemat tammikuun sähkötilastot osoittavat, että sähkön kulutus ja päästöt ovat vähentyneet tuntuvasti.  Kulutus on nyt 14 % alemmalla tasolla kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.   Talven lämpöaalto vaikuttaa päästöihin suhteellisesti jopa enemmän kuin kulutukseen. Vuositasolla päästöt ovat vähentyneet viime vuoden tammikuuhun verrattuna noin 30 %, (eli mittaushetkeä edeltävä 12 kk), tammikuiden keskinäisessä vertailussa vuoden 2020 tammikuun…

Continue reading

Kaukolämpövuosi 2015: Kaukolämpö vihertyy ja säilyy suosituimpana lämmitysmuotona myös tulevaisuudessa

Hiilineutraalin kaukolämmön tuotannon osuus nousi vuoden 2015 ennakkotietojen mukaan jo lähes 36 prosenttiin. VTT:n selvityksen mukaan kaukolämpö on jatkossakin suosituin lämmitysmuoto, uudisrakennusten lämmitysenergian kysynnästä sen arvioidaan kattavan 50 – 75 prosenttia. Kaukojäähdytyksen markkinaosuuden arvioidaan nousevan neljännekseen jäähdytyksen kysynnästä. – Puun ja muiden biopolttoaineiden osuus kaukolämmön tuotannossa nousi vuonna 2015 lähes 33 prosenttiin. Myös teollisuuden ylijäämälämmön…

Continue reading

Kansalaisten energia-asenteet tutkittu: Suomalaiset yhä huolestuneempia ilmastonmuutoksesta

Yhä suurempi osa kansalaisista pitää ilmastonmuutosta todellisena ja äärimmäisen vakavana uhkana, jonka torjuntaan koko maailman tulisi ryhtyä kaikin käytettävissä olevin keinoin. Suomalaiset haluaisivat myös lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä sähköntuotannossa. Nämä selviävät Energiateollisuuden toteuttamasta kansalaisten energia-asenteet–tutkimuksesta. Energiateollisuuden toimitusjohtaja Juha Naukkarisen mielestä kansalaistemme näkemykset antavat selvän viestin niin kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin, kansallista energiastrategiaa pohtivalle hallitukselle kuin energiayhtiöillekin. –…

Continue reading

Energiateollisuus ry: Sähkön tuotantotuet johtavat energiajärjestelmän umpikujaan

YLE on tänään uutisoinut Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun professori Matti Liskin tutkimuksesta, joka käsittelee valtioiden tukeman tuulivoiman vaikutusta pohjoismaisiin sähkömarkkinoihin. Professori Liskin mukaan vaarana on, että pitkällä aikavälillä kehitys johtaa välttämättömien investointien tyrehtymiseen ilman valtioiden tukea. Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarisen mukaan professori Liskin esiin nostama huoli on aiheellinen. Jo nyt Euroopassa on nähty, miten massiiviset tukijärjestelmät…

Continue reading

Tuulivoimamelun pelisäännöt tulevat tarpeeseen

Valtioneuvoston tänään antama asetus tuulivoimaloiden melutason ohjearvoista tuo selkeät pelisäännöt tuulivoimaloiden sijoittamiseen ja toimintaan. Asetus mahdollistaa tuulivoimakapasiteetin lisäämisen ja varmistaa samalla, ettei tuulivoimasta aiheudu terveyshaittaa tai muuta kohtuutonta rasitusta lähialueen ihmisille, Energiateollisuus ry:n johtaja Jukka Leskelä toteaa. – Selkeät pelisäännöt tulevat tarpeeseen, sillä tuulivoimaloihin sovellettava melusääntely ei ole tähän asti ollut yhtenevää ja selkeää. Toisinaan…

Continue reading

Energiateollisuuden Naukkarinen: Fortumin osallistuminen Fennovoima-hankkeeseen merkittävää Suomen energiantuotannolle

  Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen Fortum ilmoitti tänään päätöksestään osallistua Fennovoiman ydinvoimahankkeeseen 6,6 prosentin osuudella ja samoilla ehdoilla kuin muutkin suomalaiset toimijat. Samalla Outokumpu nykyisistä osakkaista kasvatti omistusosuuttaan ja rakennusyhtiö SRV tuli uutena osakkaana mukaan, molemmat 1,8 prosenttiyksikön osuuksilla. Eduskunta linjasi viime vuoden lopulla periaatepäätöksen täydennystä käsitellessään, että rakentamislupavaiheessa hankkeen omistuksesta vähintään 60 prosenttia…

Continue reading

Kuntien sähkönkulutus vuonna 2014

ET:n kokoama tuore kuntien sähkönkulutustilasto osoittaa, että vuonna 2014 ei sijoituksissa tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kärkikymmenikössä Tornio nousi 3. sijalta toiseksi, kun Outokummun Tornion terästehtaan sähköntarve jatkoi kasvuaan. Tilaston selvä ykkönen 4503 gigawattitunnin (GWh) kulutuksellaan on Helsinki, jonka kulutus väheni 1,2 prosenttia vuodesta 2013. Helsingissä sähköä kuluttivat eniten palvelut ja rakentaminen (62 %), sen jälkeen asuminen ja…

Continue reading

Energiateollisuuden keskeytystilasto 2014: Sähkökatkoja oli edellisvuotta vähemmän

Energiateollisuus ry:n julkaiseman tuoreen keskeytystilaston mukaan sähkönjakelu oli vuonna 2014 keskeytyneenä keskimäärin noin 2 tuntia sähkönkäyttäjää kohden. Keskimääräinen keskeytysaika oli lyhyempi verrattuna vuoteen 2013. Sähkönjakelun edellisvuotta parempi luotettavuus johtui siitä, että vuoden 2014 aikana ei ollut tavanomaista rajumpia myrskyjä ja että samaan aikaan yhtiöt aloittivat suuret toimitusvarmuusinvestoinnit. Maaseudulla asuvan sähkönkäyttäjän kokema keskimääräinen keskeytysaika oli viime…

Continue reading

Energiateollisuus ry:n kommentti vesienhoitosuunnitelmaehdotuksiin sekä merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaehdotukseen

Vesienhoitosuunnitelmat sekä merenhoitosuunnitelma ja niihin liittyvät toimenpide-ohjelmat ovat tärkeä osa vesien tilan parantamiseen tähtäävää EU:n ohjelmaa. Vesien hyvä tila ja saavutettavissa oleva hyvä tila ovat tärkeitä vesiensuojelu-tavoitteita, joiden saavuttamista tuemme omalta osaltamme. Kuultavana olevissa ehdotuksissa toivomme huomion kiinnittämistä alla mainittuihin asioihin. Kustannustehokkuuden pitää olla toimenpiteiden valinnassa pääkriteeri Vesipuitedirektiivissä on hyvänä lähtökohtana sektoreiden välinen yhteistyö ja…

Continue reading

Kaukolämpöä kului helmikuussa viidenneksen normaalia vähemmän

Kaukolämpöä käytettiin helmikuussa 3 620 gigawattituntia (GWh), mikä on yli 20 prosenttia normaalia vähemmän. Viime vuoden helmikuuhun verrattuna kaukolämmön kulutus oli kuitenkin hieman suurempaa. Sekä kulunut kuukausi että viime vuoden helmikuu ovat olleet huomattavan lämpimiä, normaaliin verrattuna kuukauden keskilämpötilat olivat keskimäärin kuusi astetta korkeammat. Kaukolämmön arvonlisäverollinen laskutus oli helmikuussa yhteensä 260 miljoonaa euroa. Kaukolämpöasukkaan helmikuun…

Continue reading