Elinkaariselvitys paljasti: kaukolämpö maalämpöä edullisempi

Kaukolämpö osoittautui halvemmaksi lämmitysmuodoksi muun muassa kerrostaloasujille ja rivitaloasujille. Myös poistoilmalämpöpumpun ja kaukolämmön yhdistelmäratkaisu vanhemmissa kiinteistöissä hävisi kaukolämmölle. Energiayhtiö One1 vertaili Vantaan Energian toimeksiannosta kaukolämmön ja maalämmön kustannuksia Vantaalla. Selvitys paljasti, että esimerkiksi uudessa kerrostalossa maalämmön takaisinmaksu kaukolämpöä vasten toteutuisi vasta 24 vuoden kohdalla. – Yleisesti voisi arvioida, että investointi on taloudellisesti siedettävä jos sen…

Continue reading

Nord Stream 2:n putkien betonipinnoitus alkaa Kotkassa

Kuva: Yli 35 000 putkea odottaa betonipinnoitusta Wascon varastoalueella Kotkassa (© Nord Stream 2 / Wolfram Scheible) Betonipinnoitus- ja logistiikkatoiminnot työllistävät tuotannon huippukautena noin 300 henkilöä Kotkassa Betonipinnoitus lisää putkilinjan vakautta meren pohjassa Kotka on jälleen avainroolissa hankkeessa Nord Stream 2 AG:n betonipinnoitus-, varastointi- ja logistiikkakumppani Wasco on aloittanut Itämeren poikki suunnitellun maakaasuputkilinjan putkien betonipinnoituksen…

Continue reading

PwC: Energia-alalla ennätysvilkas vuosi yrityskaupoissa

Energia-alan yrityskauppojen ja yritysjärjestelyjen arvo on vuosikymmenen korkeimmalla tasolla, kertoo PwC:n tuore selvitys. Erittäin aktiivisen vuoden 2016 jälkeen kuluvasta vuodesta ei odoteta yhtä vauhdikasta, mutta muun muassa laajempi energia-alan murros lupaa vilkasta markkinaa poliittisesta epävarmuudesta huolimatta. Suomessa  regulaatio- ja liiketoimintaympäristö sekä valuutta tekevät energiamarkkinasta kansainvälisille sijoittajille kiinnostavan. PwC:n Power & Renewables Deals 2017: what lies…

Continue reading

Harjavallan Suurteollisuuspuisto siirtyy käyttämään puhtaampaa energiaa – Skangas toimittaa LNG:tä Porin terminaalista

Skangas toimittaa nesteytettyä maakaasua (LNG) Harjavallan Suurteollisuuspuistoon Porin LNG-terminaalista energiayhtiö Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy:lle. STEPin voimalaitoksella tuotetaan jatkossa Norilsk Nickel Harjavalta Oy:lle ja Boliden Harjavalta Oy:lle heidän tarvitsemaa energiaa höyrynä noin 600 GWh vuodessa. Skangas toimittaa nesteytettyä maakaasua (LNG) Harjavallan Suurteollisuuspuistoon energiayhtiö Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy:lle. STEPin voimalaitoksella tuotetaan jatkossa Norilsk…

Continue reading

Suomen ja Ruotsin kantaverkkoyhtiöt etenevät uuden siirtoyhteyden rakentamisessa – tavoitteena saada yhteys käyttöön vuoteen 2025 mennessä

Kantaverkkoyhtiöt Fingrid ja Svenska kraftnät ovat päättäneet edetä Suomen ja Ruotsin välisen kolmannen vaihtosähköyhteyden toteuttamisessa. Fingridin hallitus päätti asiasta 15.12.2016. Svenska kraftnätin hallitus oli tehnyt vastaavan päätöksen jo aiemmin. Tavoitteena on, että hanke valmistuu vuoteen 2025 mennessä. Hanke etenee yksityiskohtaisempaan suunnitteluun, jossa uudelle voimajohdolle etsitään ympäristön kannalta sopiva reitti. Sähkön siirto Suomen ja Ruotsin välillä…

Continue reading

Skangas toimittaa Kemiran Porin tuotantolaitokseen LNG:tä

Skangas toimittaa LNG:tä kaasumaisena Kemiran tuotantolaitokselle yhdysputkella kuvassa näkyvästä Skangasin Porin LNG-terminaalista. LNG-yhtiö Skangas ja kemianyhtiö Kemira Oyj ovat solmineet sopimuksen nesteytetyn maakaasun (LNG) toimittamisesta Porin Kaanaan teollisuuspuistossa sijaitsevalle vedenpuhdistuskemikaaleja valmistavalle tuotantolaitokselleen. Porin tuotantolaitos käyttää LNG:tä tuotantoprosesseissa. LNG toimitetaan kaasumaisena Kemiran tuotantolaitokselle yhdysputkella Skangasin Porin LNG-terminaalista. Kemiran Porin tuotantolaitos tuottaa vedenpuhdistuskemikaaleja sekä juoma- että jätevedenpuhdistukseen….

Continue reading

EPSI Ratingin Sähkön vähittäismyynti 2016 -tutkimus Asiakkaat tyytyväisimpiä paikallisyhtiöihin: Keravan Energia huikealla tuloksella kärkeen

Hyvä huolenpito asiakkaille tärkeää, palvelunlaatu laskenut         EPSI Ratingin vuosittain tekemä Sähkön vähittäismyynti-tutkimus⃰  selvittää yhtiöiden asiakastyytyväisyyttä ja asiakasuskollisuutta sekä sitä, mikä tekee asiakkaista tyytyväisiä ja uskollisia. Tänä vuonna tutkimuksessa oli mukana suuryhtiöiden lisäksi myös paikallisyhtiöitä. Yksityisasiakkaiden ykkönen asiakastyytyväisyydessä on Keravan Energia. Tulokset tuotetaan indeksillä 0-100, jossa 75 on erittäin hyvä taso. Paikallisyhtiöt ottivat kärkisijat sähköyhtiöiden asiakastyytyväisyystutkimuksessa.”Kokonaisuutena…

Continue reading

Eurooppalaiset energiayhtiöt vaativat EU-päättäjiltä toimia vahvan hintasignaalin saamiseksi Euroopan hiilidioksidimarkkinoille

Magritte-ryhmään kuuluvien eurooppalaisten energiayhtiöiden toimitusjohtajat kokoontuivat Euroopan Parlamenttiin Magritte-ryhmään kuuluvien kuuden suuren eurooppalaisen energiayhtiön – Centrica, CEZ, ENGIE, Fortum, Iberdrola, Innogy – toimitusjohtajat kokoontuivat tänään Euroopan Parlamenttiin Strasbourgiin peräänkuuluttaen korkeampaa tavoitetasoa Euroopan hiilidioksidimarkkinan uudistamisessa. Yhtiöiden toimitusjohtajat osallistuivat Euroopan Parlamentin jäsenten julkiseen kuulemiseen. Yhtiöt toivottivat tervetulleeksi Pariisin sopimuksen ratifioinnin ja sen voimaan saattamisen ennen ilmastokokousta. Tämä…

Continue reading

Neste Jacobs ja Baltic Connector sopimukseen projektinhallintapalveluiden toimittamisesta Baltic Connector -kaasuputkiprojektiin

Teknologia-, suunnittelu- ja projektinjohtoyhtiö Neste Jacobs Oy ja valtionyhtiö Baltic Connector Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen koskien projektinhallintapalveluiden toimittamista Baltic Connectorin kaasuputkihankkeeseen Suomen ja Viron välille. Neste Jacobs toimii “Owner’s Engineer” -roolissa osana integroitua projektinhallintatiimiä. Balticconnector-kaasuputki avaa Suomen kaasumarkkinat sekä yhdistää Suomen ja Baltian kaasumarkkinat Euroopan kaasumarkkinoihin. Kaasuputki lisää myös huoltovarmuutta ja energiaturvallisuutta koko alueella. Baltic…

Continue reading

Sähkön siirtokapasiteettia lisää Suomen ja Ruotsin välille – uuden siirtoyhteyden hankevalmistelut alkavat

Kantaverkkoyhtiö Fingrid ja Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska Kraftnät aloittavat uuden Suomen ja Ruotsin välisen vaihtosähköyhteyden valmistelun. Yhteys lisäisi maiden välistä siirtokapasiteettia 800 megawattia, mikä on noin 30 prosentin lisäys nykyiseen verrattuna. Voimajohtoa on suunniteltu Ruotsin Messauresta Suomen puolelle Keminmaan kautta Pyhänselkään. Tavoitteena on saada hanke valmiiksi vuoteen 2025 mennessä. Fingrid ja Svenska Kraftnät ovat tehneet yhteisen…

Continue reading