Energiateollisuus: sähkönkulutus tammikuussa kaikkien aikojen ennätykseen

Tammikuun pakkasjakson aikana Suomessa kulutettiin kuukausitasolla enemmän sähköä kuin koskaan aiemmin, ilmenee Energiateollisuus ry:n (ET) tuottamista tilastoista. Aiempi vuoden 2016 kulutusennätys rikkoutui kuukauden viimeisenä päivänä. Uusi ennätyslukema on 9335 gigawattituntia. Tammikuu oli edellisiä vuosia kylmempi, ja lämpötilat myös vaihtelivat runsaasti. Isojen kasvukeskusten mittausasemilla keskilämpötila oli noin neljä astetta edellistä vuotta kylmempi. Sähkönkulutusta nosti osaltaan hyvän…

Continue reading

Energiavuosi 2016 SÄHKÖ: Sähkönkäyttö kääntyi nousuun

Vuosikasvua 3 prosenttia – kertoo talouden piristymisestä Sähkön nettotuonti ennätykseen Usean laihan vuoden jälkeen vuosi 2016 merkitsi käännettä sähkönkäytössä. Käyttö kasvoi 3,1 prosenttia, minkä voi arvioida osaltaan ilmentävän Suomen talouskehityksen piristymistä. Sähkönkäyttö on aina heijastanut taloudellista toimeliaisuutta, ja tekee sitä edelleenkin, vaikka teollisuus ei veturina enää välttämättä toimisikaan. Näin arvioi Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä…

Continue reading

Energiateollisuus ry: Maaliskuun kaukolämmön käyttö helmikuuta suurempi

Maaliskuussa kaukolämpöä käytettiin 3 890 gigawattituntia (GWh). Käyttö kasvoi hieman helmikuuhun verrattuna. Normaaliin verrattuna lämpöä säästyi lähes kymmenen prosenttia lämpimän sään vuoksi. Vuoden 2015 maaliskuuhun verrattuna kaukolämpöä käytettiin noin kahdeksan prosenttia enemmän. Koska tammikuu oli poikkeuksellisen kylmä ja kaukolämpöä käytettiin ennätykselliset yli 6 000 GWh, alkuvuoden kaukolämmön käyttö on ollut huomattavasti edellisvuotta suurempaa. Kaukolämpöä on alkuvuodesta käytetty…

Continue reading

Kaukolämpöasiakkaat säästävät lämmitysenergiaa – rakennusten lämmityksen ominaiskulutus laskee tasaisesti

Kaukolämmitetyn rakennuskannan keskimääräinen ominaiskulutus on pienentynyt kymmenen edeltävän vuoden aikana reilusti yli kymmenen prosenttia. Kaukolämmön käyttöä on helppo vähentää tekemällä järkeviä säästötoimia, koska se on käyttäjälleen yksinkertainen lämmitysmuoto.  Kaukolämpö myös mahdollistaa asiakkailleen yksinkertaisen tavan hyödyntää enenevässä määrin uusiutuvia energialähteitä. Kiinteistön itsensä ei tarvitse investoida omaan energiantuotantoon, kun kaukolämpöyritys tekee valinnan ja investoinnit asiakkaan puolesta. Kaukolämpö…

Continue reading

Kuntien sähkönkulutus vuonna 2014

ET:n kokoama tuore kuntien sähkönkulutustilasto osoittaa, että vuonna 2014 ei sijoituksissa tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kärkikymmenikössä Tornio nousi 3. sijalta toiseksi, kun Outokummun Tornion terästehtaan sähköntarve jatkoi kasvuaan. Tilaston selvä ykkönen 4503 gigawattitunnin (GWh) kulutuksellaan on Helsinki, jonka kulutus väheni 1,2 prosenttia vuodesta 2013. Helsingissä sähköä kuluttivat eniten palvelut ja rakentaminen (62 %), sen jälkeen asuminen ja…

Continue reading

Energiateollisuus: Tulvavesistä saataisiin merkittävästi lisää uusiutuvaa energiaa

Tulvasuojelu paranisi merkittävästi nykytilanteesta, kun tulvavesien varastointimahdollisuuksia lisättäisiin ja näin vältettäisiin tulvista aiheutuvia vahinkoja. Samalla voitaisiin tuottaa uusiutuvaa energiaa ja vähentää tarvetta kalliisiin tulvasuojelutoimenpiteisiin. Vesivoimayhtiöt valmistautuvat vuosittain kevättulvien tuloon tekemällä useisiin järviin ns. kevätkuoppia, eli järvien vedenpintaa lasketaan lupaehdoissa määritettyyn tasoon, jotta lumien sulamisvedet mahtuisivat järviin aiheuttamatta suuria tulvia. Käytössä oleva vesien varastotilavuus on kuitenkin…

Continue reading

Kaukolämpöasukkaille säästöjä lämpimistä säistä

Kaukolämpöä käytettiin maaliskuussa 3 610 gigawattituntia (GWh), mikä on 17 prosenttia normaalia vähemmän. Viime vuoden maaliskuuhun verrattuna kaukolämmön kulutus oli samalla tasolla. Lämpimät talvikuukaudet ovat seuranneet toinen toistaan. Maaliskuu oli keskimäärin vajaat neljä astetta normaalia lämpimämpi. Kaukolämmön käyttöön tämä vaikutti siten, että asukkaat ovat säästäneet lämmityslaskussaan. Kerrostalokolmiossa säästö on 15 euroa, omakotiasukkaan kaukolämpölasku alenee arvioidusta…

Continue reading

Energiateollisuus ry:n kannanotto Energiaunioniin

Energiateollisuus ry tukee Energiaunioni – hanketta. Energiaunionin onnistumisen kannalta on tärkeätä, että jäsenmaat ja parlamentti sitoutuvat vahvasti sen toteuttamiseen komission ohella. Energiaunionissa keskeisessä asemassa on oltava EU:n energiasisämarkkinoiden loppuunsaattaminen. Se parantaa parhaiten myös EU:n energiaturvallisuutta. Energiaunionissa aivan olennaista on Euroopan voimavarojen yhdistäminen ja hyödyntäminen niin Euroopan kuin kansallisellakin tasolla toimintavarman, kestävän ja kilpailukyisen eurooppalaisen energiajärjestelmän…

Continue reading

Energiateollisuus: Saksassa jo lähes kolmasosa sähköstä uusiutuvilla

Saksassa uusiutuvan energian osuus sähköntuotannossa jatkaa kasvuaan. Kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla 31 prosenttia kokonaistuotannosta (263 TWh) syntyi uusiutuvilla. Tästä 27 prosenttia tehtiin tuulella, auringolla ja biomassalla sekä loput 4 prosenttia vesivoimalla. Fraunhofer- instituutin tuoreen raportin mukaan aurinkoenergian tuotanto lisääntyi 28 prosenttia verrattuna vuoden 2013 alkupuoliskoon ja tuulivoiman tuotanto 19 prosenttia. Biomassallakin tuotettu sähkö kasvoi 7 prosenttia,…

Continue reading

Vuoden 2014 ensimmäinen neljännes: Lämmin alkuvuosi vähensi sähkönkäyttöä 3 prosenttia

Sähkönkäyttö väheni vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 2,8 prosenttia verrattuna edellisvuoden tammi-maaliskuuhun.  Vähennys johtui ennen kaikkea selvästi normaalia lämpimämmästä maaliskuusta, jolloin sähköä kului yli 9 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden maaliskuussa. Vuoden 2013 maaliskuu oli puolestaan normaalia kylmempi, jolloin kulutuksessa oli 8 prosentin kasvu. Lämpötilakorjattuna tälle alkuvuodelle kirjattiin noin prosentin kasvu sähkönkäyttöön, viime vuoden vastaavalle ajalle taas…

Continue reading