Fingrid Oyj:n tammi-joulukuu 2019: Alennetut siirtohinnat laskivat tulosta odotetusti

Fingrid Oyj:n tilinpäätös tammi-joulukuu 2019: Alennetut siirtohinnat laskivat tulosta odotetusti Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti. Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin mainita. Tässä katsauksessa julkaistut tiedot perustuvat tiedotteen yhteydessä julkaistuun Fingridin tilintarkastettuun 2019 tilinpäätökseen. Fingridin vuosi 2019 toteutui odotetusti. Kantaverkkosiirron hintoja laskettiin vuoden alusta keskimäärin kahdeksan prosenttia….

Continue reading

Fingrid hankkii uusia 400 MVA tehomuuntajia

Etelä- ja Pohjois-Suomen välistä sähkönsiirtoyhteyttä parannetaan. Pyhänselän ja Petäjäveden muuntoasemille on tilattu tehomuuntajat, joitten toimituksesta Fingrid ja KOLEKTOR ETRA allekirjoittivat sopimuksen 13. elokuuta. Slovenialainen KOLEKTOR ETRA toimittaa kantaverkkoyhtiö Fingridille 400 MVA 400/120 kV tehomuuntajat. Noin 6 miljoonan euron sopimus pitää sisällään kahden tehomuuntajan toimittamisen. Tilatut tehomuuntajat toimitetaan Pyhäselän ja Petäjäveden muuntoasemille. Allekirjoitettu sopimus mahdollistaa lisäksi…

Continue reading

Fingridin Venäjän rajasiirtomaksu laskee

Fingrid laskee Suomen ja Venäjän sähkökaupan rajasiirtomaksun tasoa 1.7.2018 alkaen. Tasoa laskemalla maksutulo voidaan sovittaa rajakaupan aiheuttamiin kustannuksiin. Dynaaminen rajasiirtomaksu tukee kannattavaa rajakauppaa. Fingrid laskee 400 kilovoltin rajasiirtomaksun tasoa Venäjän rajalla 1.7.2018 alkaen. Uusi ei-huipunaikainen kerroin (knoncap) on heinäkuusta alkaen 0,20 ja huipunaikainen kerroin (kcap) on 0,0. Kertoimien laskemisen syynä on maksutulojen sovittaminen rajakaupan aiheuttamiin…

Continue reading

Fingrid Oyj:n tilinpäätös: tammi-joulukuu 2017: Siirtovarmuus pysyi erinomaisella tasolla

Kuva: Fingrid Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards IFRS) mukaisesti. Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin mainita. Tässä katsauksessa julkaistut tiedot perustuvat tiedotteen yhteydessä julkaistuun Fingridin tilintarkastettuun 2017 tilinpäätökseen. Fingridin tammi-joulukuu sujui odotusten mukaisesti. Vuonna 2017 Suomen sähkönkulutus oli 85,5 (85,1) terawattituntia. Fingridin verkossa siirrettiin sähköä 66,2 (68,5) terawattituntia, joka…

Continue reading

Empower toteuttaa Korian sähköaseman uudistuksen ja perusparannuksen Fingrid Oyj:lle

Lähes kolme vuotta kestävässä hankkeessa pääurakoitsijana toimiva Empower PN Oy toteuttaa Fingridin Korian sähköaseman mittavan perusparannuksen ja uudistamisen. Sopimuksen arvo on Empowerille yli 11 miljoonaa euroa. Korian sähköasema sijaitsee Kouvolan läheisyydessä. Asema on tärkeässä roolissa tilaajan kantaverkon häiriöttömän toiminnan ja paikallisen prosessiteollisuuden energiansaannin kannalta. – Kantaverkon jatkuvalla kehittämisellä varmistamme, että kantaverkko ja koko sähköjärjestelmä täyttää sille…

Continue reading

Fingrid: Kantaverkkomaksut nousevat seitsemän prosenttia – lähitulevaisuudessa ei merkittäviä korotuspaineita

Fingrid Oyj nostaa vuoden 2017 alusta kantaverkon sähkön siirtomaksuja keskimäärin seitsemän prosenttia. Kantaverkkomaksut kattavat yhtiön tulevia investointeja ja operatiivisia kustannuksia. Kantaverkkomaksut säilyvät edelleen eurooppalaisesti vertaillen edullisina – maksuihin ei odoteta lähivuosina merkittäviä korotuksia. Vuosina 2017 ja 2018 Fingrid investoi kantaverkkoon lähes neljännesmiljardin. Verkkotoiminnan operatiivisiin kustannuksiin ei odoteta merkittävää kasvua, mutta energiajärjestelmän muuttaminen vähähiiliseksi aiheuttaa kuitenkin…

Continue reading

Uusi voimajohto Äänekoskelta Laukaaseen – investoinnin kokonaisarvo 6,7 miljoonaa euroa

Äänekoskella ensi vuonna valmistuva Metsä Groupin biotuotetehdas tulee tuottamaan sähköä yli kaksi kertaa oman tarpeen. Jotta tehtaan tuottama sähköteho saadaan siirretyksi eteenpäin kantaverkossa ja sähkön siirtoon saadaan lisää varmuutta, on kantaverkosta vastaava Fingrid Oyj tehnyt päätöksen uuden voimajohdon rakentamisesta Äänekoskelta Laukaaseen. Äänekoskella sijaitsevan Koiviston sähköaseman ja Laukaassa sijaitsevan Vihtavuoren sähköaseman välille rakennettavan voimajohtoreitin pituus on…

Continue reading

Raportti: Pohjoismaisen sähköjärjestelmän haasteet ja mahdollisuudet

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt Svenska kraftnät, Statnett, Fingrid ja Energinet.dk julkaisevat raportin, joka esittelee yhtiöiden näkemyksiä pohjoismaisen sähköjärjestelmän tulevista haasteista ja mahdollisuuksista vuoteen 2025 mennessä. Pohjoismainen sähköjärjestelmä on murroksessa. Muutoksia aiheuttavat ennen kaikkea ilmastopolitiikka (joka puolestaan lisää uusiutuvien energialähteiden kehittämistä), teknologian kehitys sekä markkinoiden, käytön ja suunnittelun yhteiseurooppalaiset puitteet. Järjestelmän muutos on käynnistynyt, ja siitä tulee entistä…

Continue reading

Suomen sähköjärjestelmän toimitusvarmuus paranee – Fingrid uudistaa Olkiluodon ydinvoimalaitosten kantaverkkoliitynnän

Kantaverkkoyhtiö Fingrid on tehnyt investointipäätöksen Olkiluodon sähköaseman 1970-luvulla rakennetun kytkinlaitoksen uusimisesta. Investoinnin arvo on 17 miljoonaa euroa ja se valmistuu vuonna 2019. Sähköasema palvelee jatkossa kolmea Olkiluodon ydinvoimayksikköä. Uutta tekniikkaa hyödyntävällä investoinnilla varmistetaan Suomen sähköjärjestelmän käyttövarmuutta sekä nykyisissä että tulevissa olosuhteissa. Fingridin omistama Olkiluodon sähköasema liittää Olkiluodon kolme ydinvoimalaitosyksikköä kantaverkkoon. Sähköasema muodostuu kahdesta 400 kV…

Continue reading

Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitosta varten tarvittavien voimajohtojen ympäristövaikutusten arviointiselostus on valmistunut

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj on varautunut vahvistamaan sähkönsiirron kantaverkkoa Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitosta varten.  Voimajohtoja koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus on toimitettu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle, joka toimii arviointimenettelyn yhteysviranomaisena. Yhteysviranomainen tiedottaa arviointiselostuksesta ja selostusta esitellään yleisötilaisuuksissa kesäkuussa. Fennovoima Oy suunnittelee Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitosta Pohjois-Pohjanmaan Pyhäjoelle. Fingrid Oyj on tarkastellut ydinvoimalaitoksen kantaverkkoon liittämisen vaihtoehtoja ja kantaverkon vahvistamistarpeita kokonaisuutena ja on…

Continue reading