Fingrid rakentaa Länsi-Suomen sähköverkkoa entistäkin varmemmaksi – vahvemmat siirtoyhteydet käyttöön Kristiinankaupungista Kokkolaan

Kantaverkkoyhtiö Fingrid reagoi Länsi-Suomen sähköntuotannossa ja -kulutuksessa tapahtuneisiin muutoksiin laajamittaisella noin 260 miljoonan euron investointiohjelmalla. Vahvemmalla verkolla turvataan alueen sähkönsaanti ja mahdollistetaan tuulivoiman liittäminen verkkoon. Tärkeä osa laajasta kokonaisuudesta valmistui 26. – 27.4.2016, kun vahva siirtoyhteys Kristiinankaupungista Vaasaan ja siitä edelleen Kokkolaan otettiin käyttöön.  Länsi-Suomen sähkönsiirtoverkossa on meneillään vuonna 2007 käynnistynyt laajamittainen investointiohjelma. Ikääntynyt pääosin…

Continue reading

Caruna valitsi Relacomin kumppanikseen Pohjanmaan verkonparannushankkeeseen

Relacom Finland Oy ja sähkönsiirtoyhtiö Caruna ovat solmineet merkittävän yhteistyösopimuksen sähköverkon saneerauksesta Pohjanmaalla. Sähkönsiirtoyhtiö Caruna tekee Suomen historian suurimmat investoinnit sähköverkon luotettavuuden ja säävarmuuden parantamiseen haja-asutusalueilla Etelä-Suomessa, Koillismaalla ja Pohjanmaalla.  Yhtiö on valinnut julkisen kilpailutuksen kautta yhdeksi kumppanikseen Relacom Finland Oy:n, joka vastaa sähköverkon maakaapeloinnista Pohjanmaalla. Carunan kanssa solmitun sopimuksen arvo on 15 miljoonaa euroa….

Continue reading

Lounaisen Suomen kantaverkkoa vahvistetaan Lieto – Forssa -voimajohtoyhteydellä

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid on tehnyt investointipäätöksen uuden voimajohtoyhteyden rakentamisesta Liedon ja Forssan välille. Uusi voimajohto korvaa osan 1920-luvulla rakennettua Rautarouvaksi kutsuttua voimajohtoa ja vahvistaa samalla lounaisen Suomen kantaverkkoa ja sen käyttövarmuutta. Nykyinen Liedon ja Forssan sähköasemien välinen 110 kilovoltin voimajohto on ikääntynyt ja huonokuntoinen. Voimajohto on rakennettu 1920-luvulla eikä sen käyttöä voida enää jatkaa. Vanha…

Continue reading

Caruna esisuunnittelee uutta suurjännitelinjaa ja sähköasemaa Herajoelle sähkön toimitusvarmuuden varmistamiseksi

Uudella johdolla ja rakennettavalla Herajoen sähköasemalla varmistetaan riittävä sähkönsiirto läntisen Herajoen teollisuusalueelle ja Riihimäen keskustan alueelle, sekä mahdollistetaan sähkönsiirto huolto- ja vikatilanteissa näillä alueilla. Uuden voimajohdon pituus on n. 3,9 km. Sähköasema sijoittuu suunnitelman mukaan Meijerintien ja valtatie kolmen väliselle alueelle. Voimajohdon reitti sijoittuu pääosin Riihimäen kaupungin ja Paloheimo Oy:n omistuksessa oleville maa-alueille. Caruna on…

Continue reading

Fingrid: Hikiä – Forssa -voimajohtohanke etenee, historiallinen Rautarouva korvataan uusilla teräspylväillä

Kantaverkkoyhtiö Fingridin Hausjärven Hikiän ja Forssan välinen voimajohto korvataan uusilla teräspylväillä. Voimajohto on osa 1920-luvulla rakennettua historiallista Rautarouva-johtoa. Linjalle pystytetään muun muassa peltopylväitä, jotka mahdollistavat viljelyn ja työkoneiden turvallisemman käytön aivan pylvään juurella. Tammikuussa 2014 käynnistyneet voimajohtotyöt sijoittuvat Hausjärven, Riihimäen, Janakkalan, Lopin, Tammelan ja Forssan alueille. Tällä hetkellä vanhan voimajohdon purkutyöt ja uuden johdon pylväspystytykset…

Continue reading

Älykkään sähköverkon pilottialue Vaasaan

Käynnistymisensä jälkeen Sundomin tuulivoimala on tuottanut sähköenergiaa yli 20 000 megawattituntia, mikä vastaa 17 000 tonnin hiilidioksidipäästöjen säästymistä. Myös Sundomin vanha mylly on aikoinaan käyttänyt energianlähteenä tuulta, joskin viljan jauhamiseen. Nyt Sundomissa ryhdytään testaamaan ja pilotoimaan uusinta älykkään sähköverkon teknologiaa. Kuva: Mikko Lehtimäki Vaasanseudun energia-alan toimijat ABB, Vaasan Sähkö -konserni, Anvia ja Vaasan yliopisto ryhtyvät…

Continue reading

Caruna investoi 60 miljoonaa euroa sähkönsiirtoverkkoon Lounais-Suomessa ja Satakunnassa

Sähkönsiirtoyhtiö Caruna parantaa sähköverkkonsa luotettavuutta ja säävarmuutta haja-asutusalueilla Lounais-Suomessa ja Satakunnassa. Keski- ja pienjänniteverkon parannusinvestointien arvo on 60 miljoonaa euroa ja ne työllistävät suoraan 230 henkilöä seuraavan kolmen vuoden aikana. Sähkönjakeluverkon  kehittämiseksi ja saneeraamiseksi Caruna on solminut kolmen vuoden puitesopimuksen Eltel Networks Oy:n ja Voimatel Oy:n kanssa. Verkonparannushankkeet ajoittuvat kolmelle vuodelle ja viedään läpi noin…

Continue reading

Helen vahvistaa Helsingin keskustan sähköverkkoa

Helsingin keskusta-alueen sähkön kulutushuippu kasvaa ennusteiden mukaan 20 % vuoteen 2020 mennessä. Projektissa rakennetaan uusi kaksoiskaapeliyhteys Suvilahdesta Viikinmäkeen. Projekti on osa laajempaa Helsinginniemen sähkönsiirtoverkon kehittämistä. Myöhemmin 2020-luvulla alueen sähkönsyötön toimitusvarmuutta turvaamaan tarvitaan lisäksi kantaverkon 400 kV siirtoyhteys. Helen Sähköverkko Oy rakennuttaa Suvilahden ja Viikinmäen 110 kilovoltin kytkinasemien välille uuden kaksoiskaapeliyhteyden. Suomen mittakaavassakin ainutlaatuisessa 110 kilovoltin…

Continue reading

Länsirannikolla tuotettu sähkö kulkee pian pitkin uudistettua valtaväylää – Fingridin mittava voimajohtohanke etenee suunnitellusti

Pohjanmaan sähkönsiirtoverkossa on meneillään laajamittainen verkon investointiohjelma. Ikääntynyt pääosin 1970-luvulla rakennettu ja siirtokyvyltään riittämätön 220 kilovoltin verkko korvataan kokonaisuudessaan uudella verkolla. Kaiken kaikkiaan Pohjanmaalla valmistuu vuoteen 2017 mennessä 400 kilovoltin rengasverkko Porista Ouluun, viisi uutta sähköasemaa ja 350 kilometriä 400 kilovoltin voimajohtoja. Vuonna 2007 alkanut Pohjanmaan sähkönsiirtoverkon kehittäminen muodostuu kolmesta laajasta hankekokonaisuudesta: 400 ja 110…

Continue reading

Elenialle ensimmäisenä sähkönjakeluyhtiönä Pohjoismaissa Lloyd’s Registerin kansainvälinen sertifikaatti sähköverkon hallinnan laadusta

Brittiläisen Lloyd’s Register EMEA Bernard Woods kiitteli Elenia Oy:n toimitusjohtaja Tapani Liuhalalle ja verkkojohtaja Jorma Myllymäelle Elenian PAS 55 -sertifioinnin tuloksia erittäin korkealaatuisiksi. Säävarman sähköverkon rakentaminen etenee Elenia on saanut ensimmäisenä pohjoismaisena sähkönjakeluyhtiönä arvostetun PAS 55 -sertifikaatin laadukkaasta sähköverkon hallinnasta brittiläiseltä Lloyd’s Registeriltä. PAS 55 -sertifikaatti on kansainvälinen tunnustus Elenian sähköverkon kehittämisen, rakentamisen, kunnossapidon ja…

Continue reading