HELEN VALMIINA KIVIHIILESTÄ LUOPUMISEEN: Kivihiilikielto lähti eteenpäin

Kuvaoikeudet HELEN Helen valmistautuu kivihiilen korvaamiseen energiantuotannossa. Hallituksen tänään julkaisema lakiesitys kivihiilen kieltämisestä nopeuttaa investointipäätöksiä, mutta estää samalla uusien, kehittyvien teknologioiden hyödyntämisen. Suomen hallitus on tänään antanut eduskunnalle esityksensä kivihiilen energiakäytön kieltävästä laista. Sen mukaan hiilen käytöstä luovutaan energiantuotannossa 2020-luvun aikana. Helen on jo aloittanut kivihiilestä luopumisen vuonna 2015 linjaamalla Hanasaaren voimalaitoksen sulkemisesta vuoden 2024…

Continue reading

Helsingin Energiasta tulee Helen Oy

Helsingin Energia –liikelaitoksesta tulee 1.1.2015 alkaen Helen Oy. Yhtiön toiminta ja palvelut säilyvät ennallaan, eikä muutos edellytä asiakkailta toimenpiteitä. Muutoksen taustalla on Helsingin kaupungin päätös Helsingin Energia -liikelaitoksen yhtiöittämisestä. Helsingin Energian nykyinen liiketoiminta lukuun ottamatta Helsingin ulkovalaistustoimintoja siirtyy Helen Oy:öön. Yhtiön omistaa 100-prosenttisesti Helsingin kaupunki. – Nimi vaihtuu, mutta toiminnan peruslähtökohdat säilyvät. Asiakkaamme ovat meihin…

Continue reading

Helsingin Energia ja Vapo ovat sopineet Suomen suurimmasta pellettitoimituksesta

Salmisaaren voimalaitos. Kuva: Helsingin Energia Helsingin Energia ja Vapo ovat sopineet puupellettien toimituksesta Salmisaaren ja Hanasaaren yhteistuotantovoimalaitoksille. Toimitusmäärät ovat Suomen mittakaavassa hyvin merkittäviä. Pelleteillä korvataan ulkomailta tuotavaa kivihiiltä. – Helsingin Energian Salmisaaren voimalaitoksella aloitetaan kuluvan vuoden lopulla pelletinpoltto kivihiilen seassa 5-7 prosentin osuudella, toteaa yksikönpäällikkö Janne Rauhamäki Helsingin Energian energiatoimintojen kehityksestä. Helsingin Energian Hanasaaren voimalaitoksella tullaan polttamaan…

Continue reading

Helsingin Energia värvää häiriöreservejä

Ensimmäisenä energiayhtiönä Suomessa Helsingin Energia tarjoaa sähkön kysyntäjousto-palvelun yrityksille ja yhteisöille. Palvelun käyttäjät saavat korvauksen siitä, että heidän valitsemistaan sähkölaitteista voidaan häiriötilanteessa katkaista sähköt. He toimivat näin Suomen sähköverkon häiriöreservinä. Vastaava pilottihanke kotitalouksien kanssa on myös käynnistynyt. Jotta sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapaino säilyy myös häiriötilanteissa, tarvitaan reservejä, esimerkiksi varavoimalaitoksia, jotka käynnistetään sähköntuotantoon vain poikkeustilanteissa….

Continue reading

Helsingin Energia: Suvilahteen rakennetaan aurinkovoimala

Havainnekuva aurinkovoimalaitoksesta/ Helsingin Energia. Helsingin Suvilahteen rakennetaan aurinkovoimala. Voimalaitos valmistuu keväällä 2015. Aurinkovoimalaitos rakennetaan sähköaseman katolle, osoitteeseen Parrukatu 2. 1200 aurinkopaneelista muodostuvan voimalan teho on 300 kW, ja sen vuotuinen tuotantomäärä tulee olemaan noin 260 MWh, eli noin 130 kerrostalokaksion vuosikulutuksen verran. Helsingin Energian hanke kasvattaa koko Suomen aurinkosähkökapasiteettia noin 10 prosentilla. Asiakkaat voivat hankkia…

Continue reading

Helen vahvistaa Helsingin keskustan sähköverkkoa

Helsingin keskusta-alueen sähkön kulutushuippu kasvaa ennusteiden mukaan 20 % vuoteen 2020 mennessä. Projektissa rakennetaan uusi kaksoiskaapeliyhteys Suvilahdesta Viikinmäkeen. Projekti on osa laajempaa Helsinginniemen sähkönsiirtoverkon kehittämistä. Myöhemmin 2020-luvulla alueen sähkönsyötön toimitusvarmuutta turvaamaan tarvitaan lisäksi kantaverkon 400 kV siirtoyhteys. Helen Sähköverkko Oy rakennuttaa Suvilahden ja Viikinmäen 110 kilovoltin kytkinasemien välille uuden kaksoiskaapeliyhteyden. Suomen mittakaavassakin ainutlaatuisessa 110 kilovoltin…

Continue reading

Vapolta pelletit Helsingin Energian pelletin koepolttoon

7.11.2012 12.00 Helsingin Energian pelletin koekäyttö alkoi tänään 7.11.2012, jolloin Vapon toimittama ensimmäinen pellettikuorma purettiin Helsingin Energian Hanasaaren voimalaitokselle. Tämän syksyn koekäytön aikana laitoksella poltetaan 300-500 tonnia puupellettiä. Pelletit toimitetaan Vapon Turengin ja Vilppulan pellettitehtailta. Helsingin Energia valmistautuu kokeilulla pelletin ja kivihiilen seospolttoon. Helsingin Energian tavoitteena on korvata vähintään 5 % kivihiilestä puupelletillä vuodesta 2014…

Continue reading