Biolämpölaitos tulee lämmittämään Kemin kaupunkia

KPA Unicon toimittaa Kemin Energia ja Vesi Oy:lle Unicon Biograte biolämpölaitoksen. Laitoksen rakentaminen on aloitettu Karjalahden Teollisuusalueelle syksyllä 2019 ja laitos valmistuu keväällä 2021. Biolämpölaitos tuottaa tulevaisuudessa kaukolämpöä Kemin alueelle sekä toimii kesä- ja talviaikana peruskuormalaitoksena nykyisen lämpökeskuksen rinnalla. Pääpolttoaineena käytetään paikallista metsähaketta ja lisäksi laitoksessa huomioidaan myös muiden puubiomassojen käyttö. Toimitus sisältää kiinteän polttoaineen…

Continue reading

Bioenergian käytön kasvulle on vielä tilaa

Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka Suomella on hyvät edellytykset olla ensimmäisten joukossa hiilineutraali 2030-luvun lopulla. Bioenergian käytön hallitulle lisäämiselle 2020-luvulla on kasvunvaraa edelleen. Suomen energiapolitiikan pitää olla pitkäjänteistä, ennakoitavaa ja markkinaehtoista, ja ohjauksen pitää keskittyä päästöihin, ei yksittäisiin energialähteisiin. Valtioneuvosto julkaisi 28.2.2019 kaksi Suomen tulevan ilmastopolitiikan kannalta tärkeää tutkimusraporttia. PITKO-hankkeessa tarkasteltiin pitkän aikavälin päästökehitystä ja…

Continue reading

Energialaitoksissa käytettävästä puusta alle 2 % on järeää puuta

Sahat maksavat järeästä puusta moninkertaisen hinnan verrattuna energiapuun hintoihin. Energiapuun hinta on huomattavasti alhaisempi, koska energiapuu syntyy metsänhoidon tai metsäteollisuuden sivutuotteena. EU:n päivitetty uusiutuvan energian direktiivi (RED2) julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 21.12.2018. Juuri valmistuneen direktiiviin sisällytettiin ensimmäistä kertaa puuenergian käyttöön liittyvät kestävyyskriteerit. Yhtenä huomion kohteena ovat olleet järeän puun ja kantojen energiakäyttö, joita käsitellään direktiivissä…

Continue reading

Raisio-konsernin tehdasalue Raisiossa muuttuu hiilineutraaliksi

Raisio-konsernin tehdasalueelleen Raisioon rakentama bioenergialaitos vihittiin käyttöön keskiviikkona 21.6.2017. Uuden laitoksen myötä tehdasalueella käytettävä teollisuushöyry ja kaukolämpö tuotetaan puuhakkeella. Investoinnin arvo on noin 8,5 miljoonaa euroa. Bioenergialaitoksen ansiosta Raision tehdasalue muuttuu hiilineutraaliksi. Fossiilisten polttoaineiden aika Raision tehdasalueella on ohi uuden bioenergialaitoksen käyttöönoton myötä. Raision tehdasalueella siirrytään käyttämään uusiutuvalla energialla tuotettua höyryä. Uusi laitos tuottaa kaiken…

Continue reading

Kotimaiset metsäenergiamarkkinat katoamassa

  Biotalous ja puhtaat ratkaisut on yksi hallituksen kärkihankkeista. Hankkeen tavoitteita ovat kotimaisen uusiutuvan energian, puun käytön ja energiaomavaraisuuden lisääminen. Silti kotimaan metsäenergiamarkkinat ovat ahdingossa. Metsähakkeen käyttö energiantuotannossa vähenee ja työpaikkoja katoaa Suomesta jatkuvasti, vastoin hallitusohjelman päämääriä. Metsäenergiayritykset eivät saa kotimaasta käytännössä lainkaan tilauksia eikä investointeja siten tehdä. Yhdeksän alan yritystä noin 30:sta on jo…

Continue reading

Bioenergia avainasemassa uuden päästötavoitteen saavuttamisessa

Euroopan komissio esitteli 20.7.2016 ehdotuksensa siitä, miten EU vähentää päästöjään päästökaupan ulkopuolella – esimerkiksi liikenteessä – ja maankäyttösektorilla vuosina 2021‒2030. Suomelle ehdotuksessa on odotuksia tiukempi 39 % päästövähennystavoite vuoden 2005 tasolta. Kovan tavoitteen pehmentämiseksi komissio esittää erilaisia joustokeinoja. Maankäyttösektorin osalta komissio päätyi esityksessään ratkaisuun, jossa koko sektorille asetetaan velvoite välttää nettopäästöt ja samalla esimerkiksi maatalouden…

Continue reading

Raisio rakentaa bioenergialaitoksen Suomeen

Raisio-konserni rakentaa Raision tehdasalueelleen bioenergialaitoksen, jonka myötä yhtiön omissa toiminnoissaan käyttämä ja tehdasalueen muille toimijoille myytävä teollisuushöyry ja kaukolämpö tuotetaan puuhakkeella. Investoinnin arvo on noin kahdeksan miljoonaa euroa ja sen arvioitu välillinen työllistämisvaikutus koko ketjussa on 30 – 40 työpaikkaa. Oman bioenergialaitoksen myötä Raisio ottaa ison harppauksen kohti hiilineutraaliutta. Oman bioenergialaitoksen rakentaminen Raision tehdasalueella käytettävän…

Continue reading

Harri Laurikasta Bioenergia ry:n uusi toimitusjohtaja

Bioenergia ry:n hallitus on valinnut Bioenergia ry:n uudeksi toimitusjohtajaksi tekniikan tohtori Harri Laurikan. Hän on toiminut Suomen pääneuvottelijana kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa, mm. runsas viikko sitten menestyksekkäästi päättyneessä Pariisin ilmastokokouksessa. Ympäristöneuvos Harri Laurikka, 45, on työskennellyt ympäristöministeriössä vuodesta 2007. Hän on ollut kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa Suomen valtuuskunnissa asiantuntijana erityisesti päästöjen vähentämistä ja markkinapohjaisia mekanismeja koskevissa kysymyksissä. Aiemmin työurallaan…

Continue reading

Bioenergia ry: Pellettilämmitys on vakaalla kasvu-uralla

Suurempien kohteiden pellettikäyttö on voimakkaassa kasvussa, kun uusia lämpölaitoksia otetaan käyttöön fossiilisen polttoaineen korvaamiseen. Useat suunnitelmat ovat vielä odottamassa ja niiden toteutumista vauhdittaa raskaan polttoöljyn kiristyvät päästövaatimukset. Suomessa pelletin käyttö on kasvanut tasaisesti. Pellettitehtaiden tuotanto suhteessa kapasiteettiin on korkealla tasolla ja yksi suurehko tuotantotehdashanke käynnissä. Suomen pelletintuotanto ja käyttö ovat tasapainossa. Vuonna 2014 kulutus oli…

Continue reading

Uusi biovoimalaitos vähentää Altian Koskenkorvan tehtaan hiilidioksidipäästöjä 30–40 % ensimmäisen vuoden aikana

Altian Koskenkorvan tehtaan yhteydessä toimiva uusi biovoimalaitos on vähentänyt tehtaan hiilidioksidipäästöjä ja kasvattanut polttoaineomavaraisuutta. Tasan vuosi sitten vihitty ja tammikuussa täyden toimintansa aloittanut 10 megawatin biovoimalaitos käyttää polttoaineenaan ohran kuorta. Uusiutuvan polttoaineen ansiosta Koskenkorvan tehdas vähentää kuluvana vuonna fossiilisia hiilidioksidipäästöjään noin 30–40 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Polttoaineomavaraisuus nyt jo 50 % Altia tavoittelee Koskenkorvan tehtaan…

Continue reading