STUKin nettisivut kertovat Tšernobylin onnettomuuden vaikutuksista Suomessa ja muualla

Tšernobylin ydinvoimalaitoksen onnettomuus 26.4.1986 aiheutti suoria terveysvaikutuksia parille sadalle ihmiselle. Turman myöhäisvaikutukset koskettavat miljoonia ihmisiä. Onnettomuusalueen lähellä olleet ihmiset saivat merkittäviä kilpirauhasannoksia radioaktiivisten jodipäästöjen takia ja sen seurauksena kilpirauhassyöpä lisääntyi alueella 1990-luvulla. STUKin, Syöpärekisterin ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksen mukaan Tšernobylin ydinvoimalaitosonnettomuuden aiheuttama laskeuma ei ole havaittavasti lisännyt syöpien määrää Suomessa. Toisessa tutkimuksessa…

Continue reading

LUT ratkaisi värinän aiheuttaman turvallisuusongelman Olkiluoto 3:ssa

TVO Olkiluodon kolmosreaktori aloittaa säännöllisen sähköntuotannon vuonna 2020. Alkuvuoden 2018 käyttöönottotestit paljastivat reaktorin primääriputken värisevän yli viitearvojen. Reaktorin lähelle piti tämän vuoksi asentaa värinää vaimentava järjestelmä. LUT-yliopiston tutkijat oivalsivat, miten vaimennusmateriaaleja estetään häiritsemästä reaktorin turvajärjestelmiä. LUT-yliopisto (LUT) nimettiin testaamaan Olkiluoto 3:n vaimennusjärjestelmän turvallisuutta. Tämä oli viimeinen merkittävä turvallisuuskysymys, joka oli ratkaistava ennen 1 600 MWe:n reaktorin…

Continue reading

Ydinenergia-alan osaamisselvitys: Suomella on ydinenergia-alalle tarvittava osaaminen ja henkilöstöresurssit

Suomen kansallisen ydinturvallisuuden tutkimusohjelman SAFIR2018 loppuseminaari kokoaa ydinturvallisuusalan keskeisimmät toimijat 21.-22.3.2019 kuulemaan nelivuotisen ohjelman hankkeiden tuloksia. SAFIR2018 on kehittänyt ja ylläpitänyt Suomen ydinturvallisuuden osaamista vuodesta 2015 alkaen. Osana tutkimusohjelmaa toteutettiin alan osaamisselvitys, joka valmistui viime vuoden lopussa. Selvityksen tulosten ja aiempien vuosien kehityksen perusteella arvioidaan, että Suomessa saavutetaan tarvittavat henkilöstöresurssit myös tulevaisuudessa käynnissä olevienkin ydinvoimahankkeiden…

Continue reading

Fennovoiman loppusijoituslaitos torjutaan Pyhäjoella ja Eurajoella – Vastustajista valtaosa naisia

Hanhikiven niemi ilmasta. Kuva: Klaffi Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen teettämän mielipidekyselyn mukaan Pyhäjoen ja Eurajoen asukkaat torjuvat Fennovoima Oy:n käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen sijoittamisen omaan kuntaansa. Pyhäjoella loppusijoituslaitosta vastusti 68 prosenttia vastaajista. Eurajoella vastustajia oli hieman vähemmän, 64 prosenttia vastaajista. Pyhäjoella hankkeen hyväksyi vain 14 prosenttia vastaajista, Eurajoella 17 prosenttia. Erityisesti naiset torjuvat ydinjätehaudan. Pyhäjoella vain…

Continue reading

STUK: Ydinvoimalaitosten tuoteväärennöksiä koskevat tarkentavat selvitykset jatkuvat

Säteilyturvakeskus (STUK) edellytti viime kesäkuussa, että suomalaiset ydinvoimayhtiöt Fortum ja Teollisuuden Voima (TVO) selvittävät, onko niiden ydinvoimalaitoksille tullut laitteita, joiden materiaalien laadusta ei voida olla täysin varmoja. Selvityspyynnön syynä oli ranskalaisen Areva-yhtiön ilmoitus, jonka mukaan Ranskan ja mahdollisesti muidenkin maiden ydinvoimalaitoksiin toimitettujen laitteiden osien valmistuksen ja tarkastuksen dokumentaatiossa on puutteita, laiminlyöntejä ja väärennöksiä. Fortum ja…

Continue reading

Alstom Power Systems toimittaa Hanhikivi 1 -laitosyksikön turbiini-generaattoriyksikön

Hanhikivi 1:n laitostoimittaja, RAOS Project Oy, ja ranskalainen Alstom Power Systems, osa GE Steam Power Systemsiä, ovat päässeet sopimukseen turbiini-generaattoriyksikön laitetoimituksesta. Sopimus kattaa turbiini-generaattorin suunnittelun ja toimituksen sekä asiantuntijatuen asennus- ja käyttöönottotöihin. Laiteyksikkö perustuu Alstomin Arabelle-teknologiaan, ja suunnittelutyö alkaa välittömästi. Turbiini-generaattori on tarkoitus toimittaa ja asentaa siten, että laitoksen koekäyttö voi alkaa 2023 ja kaupallinen…

Continue reading

Saanio & Riekkola on ostanut maailmanluokan ydinjätteen loppusijoitusosaamisen

B+Tech Oy kuuluu A-Insinöörit-konserniin ja on nyt kokonaan suomalaisessa omistuksessa A-Insinöörit-konserniin kuuluva Saanio & Riekkola Oy on ostanut 30.6.2015 viisikymmentä prosenttia ydinjätteen loppusijoitusprosessiin erikoistuneesta B+Tech Oy:n osakekannasta ruotsalaiselta Clay Technology Sweden Ab:ta. Ostolla B+Tech Oy:n koko osakekanta siirtyy Saanio & Riekkolan omistukseen. Maailmalla ydinjätteet odottavat päätöksiä loppusijoituksesta – osaamiselle kova kysyntä – Osto vahvistaa A-Insinöörien…

Continue reading

Fortumista Oskarshamnin 1 ja 2 –reaktoreiden toiminnan jatkaminen olisi parempi vaihtoehto

Ruotsissa sijaitsevien Oskarshamnin ydinvoimalaitoksen ykkös- ja kakkosyksiköiden enemmistöomistaja E.ON on ilmoittanut aikeestaan aloittaa näiden kahden yksikön sulkemisprosessi. Lopullisen päätöksen asiasta tekevät OKG Aktiebolag -yhtiön osakkeenomistajat – enemmistöomistaja E.ON ja vähemmistöomistaja Fortum – minkä jälkeen Fortum arvioi päätöksen vaikutukset. “Näemme Fortumissa tilanteen toisin kuin E.ON. Arvioimme, että Oskarshamnin 1- ja 2- yksiköiden toimintaa voidaan jatkaa suunnitellun…

Continue reading

Suomen ensimmäinen uusien ydinvoimalaitosohjeiden mukaisesti auktorisoitu tarkastaja

Säteilyturvakeskus myönsi Inspecta Tarkastus Oy:lle luvan toimia auktorisoituna tarkastuslaitoksena (AIO) ydinvoimalaitoksilla. Hyväksyntä on ensimmäinen Suomessa, joka on annettu uusien ydinvoimalaitosohjeiden mukaisesti. Inspecta Tarkastus Oy on saanut ensimmäisenä tarkastuslaitoksena 2.4.2015 auktorisoidun tarkastuslaitoksen luvan (STUK 1/T41214/2015). Säteilyturvakeskuksen päätöksellä Inspectan päättymässä olevaa hyväksyntää jatketaan 2.4.2020 asti. Päätöksen allekirjoittivat Säteilyturvakeskuksen ylitarkastaja Mark Cederberg ja toimistopäällikkö Martti Vilpas. Auktorisointi tarkoittaa,…

Continue reading

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksella onnistunut tuotantovuosi 2014

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksella oli onnistunut tuotantovuosi 2014. Voimalaitoksella tuotettiin sähköä yhteensä 7,88 terawattituntia, mikä on noin 12 prosenttia Suomen sähköntuotannosta. Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin oli 90,9 %. Loviisa 1:n käyttökerroin oli 92,5 % ja Loviisa 2:n käyttökerroin 89,3 %. Käyttökerroin oli kansainvälisessä mittakaavassa painevesilaitosten parhaita. Vuoden 2014 vuosihuolloissa voimalaitoksen ykkösyksikölle tehtiin niin kutsuttu lyhyt vuosihuolto ja…

Continue reading