Fortumin Loviisan voimalaitos tuottanut hiilidioksidipäästötöntä sähköä jo 40 vuotta

Suomen ensimmäinen ydinvoimalaitos, Fortumin Loviisan voimalaitoksen ykkösyksikkö, kytkettiin valtakunnan sähköverkkoon tasan 40 vuotta sitten 8.2.1977 ja sähköntuotanto kaupalliseen käyttöön aloitettiin toukokuussa 1977. Kakkosyksikkö valmistui kolmisen vuotta myöhemmin ja kytkettiin valtakunnan verkkoon marraskuussa 1980. Koko laitoshistoriansa aikana Loviisan voimalaitos on tuottanut sähköä yhteensä 288,2 terawattituntia, joka vastaa reilun 17 miljoonan sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta. “Loviisan voimalaitos on…

Continue reading

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksella onnistunut ja turvallinen tuotantovuosi 2016 – sähköntuotantoteho nousi 12 MW

Kuva: Fortum Oyj Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksella oli onnistunut tuotantovuosi 2016. Voimalaitoksella tuotettiin sähköä yhteensä 8,33 terawattituntia, mikä on noin 13 prosenttia Suomen sähköntuotannosta. Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin 91,1 % oli kansainvälisessä mittakaavassa maailman painevesilaitosten parhaita. Loviisa 1:n käyttökerroin oli 88,6 % ja Loviisa 2:n käyttökerroin 93,5 %. Kakkosyksikön tuotanto oli laitoshistorian toiseksi suurin. Syksyn vuosihuollossa voimalaitoksen ykkösyksiköllä…

Continue reading

Fortum ostaa kolme, yhteensä 170 megawatin tuulivoimaprojektia Norjasta

Fortum on tänään sopinut kolmen tuulivoimaprojektin ostamisesta norjalaiselta Nordkraftilta. Kauppa sisältää toiminnassa olevan Nygårdsfjelletin tuulipuiston sekä täysin luvitetut Ånstadblåheian ja Sørfjordin projektit. Fortum ja Nordkraft solmivat myös yhteistyösopimuksen tuulipuistojen rakennuttamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta. Fortum arvioi, että kauppa saadaan päätökseen vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Kaupan hintaa ei julkaista. Fortum valmistelee Ånstadblåheian ja Sørfjordin projektien rakennuttamista ja…

Continue reading

Fortum ja Espoon kaupunki toteuttavat yhdessä hiilineutraaleja energiaratkaisuja

Fortum ja Espoon kaupunki ovat sopineet yhteistyöstä energiaratkaisujen kehittämisessä ja niiden toteuttamisesta Espoossa. Yhteistyöllä tavoitellaan ratkaisuja, joiden avulla Espoossa käytetyn energian hiilidioksidipäästöt alenevat merkittävästi vuoteen 2030 mennessä. Osapuolet valmistelevat kuluvan vuoden loppuun mennessä toimenpideohjelman, jossa määritellään yhteistyön tarkemmat tavoitteet ja eteneminen. Toimenpiteet koskevat muun muassa kaukolämpöä ja -kylmää, sähköntuotantoa, sähköistä liikennettä, energiavarastoja ja uusia energiapalveluita…

Continue reading

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto 2016 päätökseen

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen molemmat yksiköt tuottavat jälleen sähköä vuosihuoltojen päätyttyä. Ykkösyksikön lähes 38 vuorokautta kestänyt vuosihuolto saatettiin päätökseen 14.9.2016 ja kakkosyksikön noin 20 vuorokautta kestänyt huoltoseisokki 7.10. Ykkösyksikön vuosihuolto viivästyi noin 5 vuorokautta latauskoneen vikakorjauksen vuoksi. Kakkosyksikön työt valmistuivat kolme vuorokautta toimintasuunnitelmaa nopeammin. Voimalaitoksen ykkösyksiköllä oli tänä vuonna vuorossa laaja vuosihuolto eli niin kutsuttu nelivuotisvuosihuolto…

Continue reading

Fortumin Loviisan voimalaitoksen vuosihuolto 2016 alkaa

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina 7. elokuuta laitoksen ykkösyksiköstä, minkä jälkeen huolletaan kakkosyksikkö. Voimalaitoksen ykkösyksiköllä on tänä vuonna vuorossa laaja vuosihuolto eli niin kutsuttu nelivuotisvuosihuolto ja kakkosyksiköllä lyhyt vuosihuolto. Koko vuosihuollon arvioidaan kestävän noin kahdeksan viikkoa. Normaalien määräaikaishuoltotöiden ja polttoaineen vaihdon lisäksi merkittävimpiä töitä tämän vuoden vuosihuollossa molemmilla laitosyksiköillä on korkeapaineturbiinin modernisointi sekä päämuuntajan…

Continue reading

Fortum investoi Leppikosken vesivoimalaitoksen uudistamiseen Oulujoen vesistössä

Fortum peruskorjaa tänä vuonna Oulujoen vesistössä Emäjoella sijaitsevan Leppikosken vesivoimalaitoksen kakkoskoneiston. Työt alkavat toukokuussa ja kestävät marraskuulle. Investoinnin arvo, joka sisältää myös tulevan ykköskoneiston peruskorjauksen vuonna 2017, on 10,5 miljoonaa euroa. Leppikosken voimalaitos tuottaa koneistojen peruskorjausten jälkeen entistä enemmän uusiutuvaa energiaa. Laitoksen maksimiteho kasvaa noin 2 megawatilla ja vuosituotanto runsaalla 2 gigawattitunnilla. Lisäys vastaa noin…

Continue reading

Uusi biomassaa käyttävä voimalaitos vihittiin käyttöön Tukholman Värtanilla

Fortumin ja Tukholman kaupungin yhteisesti omistaman Fortum Värmen uusi, biopolttoainetta käyttävä sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos (CHP) vihittiin tänään käyttöön Tukholman Värtanilla. Laitos aloittaa kaupallisen tuotannon syksyllä, jolloin se alkaa tuottaa kaukolämpöä metsätähteestä ja jätepuusta lähes 200 000 kotitaloudelle. Hakkeen kulutus päivässä on noin 12 000 kuutiometriä. “Pitkän prosessin päätteeksi yksi maailman suurimmista biopolttoaineita hyödyntävistä sähkön…

Continue reading

Fortum jatkaa virtuaalivoimalaitoskokeilua käynnistämällä Pohjoismaiden suurimman sähkövaraston koehankkeen

Fortum käynnistää Pohjoismaiden suurimman sähkövaraston koehankkeen, jonka tavoitteena on tutkia sähkön varastointiin käytettävien akkujen soveltuvuutta sähköjärjestelmän tehotasapainon ylläpitoon. Lisäksi tutkitaan sähkövaraston tarjoamia uusia mahdollisuuksia ja sähkön joustavaa välivarastointia. Sähkövarasto on osa tulevaisuuden energiajärjestelmää, jossa tuotanto ja kysyntä voidaan sovittaa joustavammin yhteen ja näin vähentää myös fossiilisia polttoaineita käyttävien huipputeholaitosten tarvetta. Hankkeessa Fortumin Suomenojan voimalaitokselle asennetaan…

Continue reading

Fortum rakentaa 75 megawatin Solbergin tuulipuiston Pohjois-Ruotsiin

Fortum on päättänyt investoida Solbergin 75 megawatin tuulipuiston rakentamiseen Ruotsissa. Yhtiö ilmoitti aiemmin tänä vuonna kyseisen projektin hankkimisesta. Tuulipuiston perustustyöt aloitetaan kesällä 2016 ja sähköntuotannon arvioidaan alkavan vuoden 2018 alkupuolella. Ruotsalaisella Skellefteå Kraft AB:llä (SKAB) on optio, jonka mukaan yhtiö voi osallistua hankkeeseen 50 %:n osuudella. Osallistuminen edellyttää vielä SKAB:n kunnallisen omistajan myönteistä päätöstä sekä…

Continue reading