Kokkolan Energian ja KENETin yt-neuvottelut päätökseen

Heinäkuussa käynnistyneet Kokkolan Energia Oy:n ja KENET Oy:n henkilöstöä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Neuvotteluiden aiheena oli työvoiman käytön mahdollinen vähentäminen taloudellisista, tuotannollisista ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuneista syistä. Tavoitteena oli selkeyttää, uudistaa ja parantaa organisaatiorakenteen toimivuutta. Talouden kehitystarve syntyi markkinatilanteesta, markkinarakenteen muutoksista ja yhtiöiden taloudellisesta tilanteesta johtuvista suorista talouden tehostamistarpeista. Neuvotteluiden tuloksena arviolta 13…

Continue reading