Pyhäjoen Oltavan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtävillä

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Tornator Oyj:n ja Taaleritehtaan pääomarahastot Oy:n Pyhäjoen Oltavan tuulivoimahankkeen YVA-selostuksen. Ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 20.1.2015 kello 17 – 19 Keskikylän kylätalolla (Rajalankuja 15, Pyhäjoki). Tilaisuudessa esitellään myös Pyhäjoen Oltavan tuulipuiston osayleiskaavaluonnos. Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla klo 16.30. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja keskustelemaan. Tornator Oyj ja Taaleritehtaan…

Continue reading

Rautalammin Tervalamminvuoren tuulivoimahankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä

Tuulivoimayhtiö NWE Sales Oy suunnittelee kuuden nimellisteholtaan 3-3,3 megawatin (MW) tuulivoimalan rakentamista Rautalammille. Voimaloiden yhteenlaskettu kokonaisteho tulisi olemaan noin 20 MW. Niin sanottu Tervalamminvuoren hankealue sijaitsee Rautalammin kunnan itäosissa Suonenjoen kaupungin vastaisella rajalla. Hankealueen laajuus on noin 1,5 neliökilometriä. Pohjois-Savon ELY-keskus on 31.10.2014 päättänyt, että hankkeeseen ei sovelleta erillistä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA-menettelyä).  Tästä huolimatta hankkeen…

Continue reading

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut Kemiönsaaren Olofsgårdin tuulivoimapuistoa koskevasta YVA-selostuksesta yhteysviranomaisen lausunnon

Föreningen Konstsamfundet r.f. suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista omalle maa-alueelleen Kemiönsaaren eteläosaan Olofsgårdin alueelle. YVA-menettelyssä tarkastellut hankkeen toteuttamisvaihtoehdot ovat: Vaihtoehto 0 (VE 0): Olofsgårdin maatuulivoimapuistoa ei toteuteta. Vaihtoehto toimii arvioinnissa vertailuvaihtoehtona, jossa vastaava sähkömäärä tuotetaan jossain muualla jollain muilla sähköntuotantomenetelmillä. Vaihtoehto 1 (VE 1): Olofsgårdin alueelle rakennetaan 15 tuulivoimalan laajuinen maatuulivoimapuisto. Vaihtoehto 2 (VE 2): Olofsgårdin alueelle…

Continue reading

Hämeen ELY-keskus: YVA-menettely ei ole tarpeen Orimattilan Isovuoren neljän tuulivoimalan hankkeessa

NWE Sales Oy on valmistellut ensin kuuden, sittemmin neljän tuulivoimalan hanketta Orimattilan Isovuoren alueelle. Hämeen ELY-keskus käynnisti harkinnanvaraisen YVA-menettelyn soveltamista koskevan päätöksen valmistelun sen jälkeen, kun ELY-keskukseen oli tullut asiaa koskeva kymmenien kansalaisten allekirjoittama vaatimus. Hämeen ELY-keskus päätti, että hankkeeseen ei ole tarpeen soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Mikäli hanke laajenee, arviointimenettelyn tarve pitää selvittää uudelleen. Suunniteltu…

Continue reading

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: Tuulivoimapuistojen osayleiskaavoitus antoi aihetta oikaisukehotuksiin

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut oikaisukehotuksen Maalahden kunnanvaltuustolle Ribäckenin tuulivoimapuiston osayleiskaavan hyväksymispäätöksen johdosta. Myös Laihian kunnanvaltuusto on saanut oikaisukehotuksen päätöksestä hyväksyä Rajavuoren tuulivoimapuiston osayleiskaavan. Ribäckenin tuulivoimapuisto käsittää 5 voimalaa, mutta puisto sijaitsee suuremman, noin 60–90 voimalan, tuulivoimapuiston alueella, joka on osoitettu vielä vahvistamattomassa vaihemaakuntakaavassa. Ribäckenin tuulivoimapuiston perustana olevassa luontoinventoinnissa ei ole selvitetty kalasääsken…

Continue reading

Paltamon Teerivaaran tuulivoimahankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan

UPM-Kymmene Oyj suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Teerivaaran alueelle Paltamoon. Yhtiö on toimittanut Kainuun ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman, jossa selvitetään hankkeen toteuttamisen vaihtoehdot ja vaikutukset. UPM-Kymmenen tuulivoimapuisto sijoittuisi Oulujärven ja Kivesjärven väliselle alueelle noin 26 kilometriä Paltamon keskustasta länteen ja noin 28 kilometriä Kajaanin keskustasta luoteeseen. Tuulipuistoon tulisi 17–22 tuulivoimalaa perustuksineen. Lisäksi puistossa olisi voimaloita yhdistäviä maakaapeleita, tuulipuiston…

Continue reading

Pirkanmaan ELY-keskus: Humppilan-Urjalan tuulivoimapuisto -hankkeen ympäristövaikutusten arviointi etenee

Voimamylly Oy suunnittelee sisämaahan sijoittuvaa tuulivoimapuistoa Humppilan ja Urjalan kunnan raja-alueelle. Hankkeen ympäristövaikutuksien arviointi on käynnissä. Tuulivoimapuisto-hankkeissa hyvällä suunnittelulla voidaan estää merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tavoitteena on parantaa suunnittelun laatua. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut Humppilan–Urjalan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta YVA-lain mukaisen lausunnon. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan suunnitelma hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutusten…

Continue reading

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: Tuuliwatti Oy:n Kalajoen Mustilankankaan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa joitakin täydennystarpeita

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Kalajoen Mustilankankaan tuulivoimapuiston YVA-selostuksesta. ELY-keskus katsoo, että arviointiselostus on selkeä ja asiantuntevasti laadittu. Arviointia varten tehdyt selvitykset on toteutettu pääosin riittävällä tavalla. Arviointiin on kuitenkin jäänyt joitakin puutteita ja täydennystarpeita. Vaihtoehtojen vertailu on oleellinen osa YVA-menettelyä, mutta tässä hankkeessa vertailu on hankalaa. Tuulivoimaloiden osalta vaihtoehdot eroavat vain rakenteen ja korkeuden osalta. Arviointiselostuksessa…

Continue reading