Suur-Savon Sähkö Oy: Energiakonsernin vahva taloudellinen tulos tukee maakunnan toimintakykyä myös koronan heikentämässä talousnäkymässä

Suur-Savon Sähkö -konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 154,2 miljoonaa euroa (2018: 148,0), kasvua edelliseen vuoteen oli 4,2 %. Konsernin operatiivinen tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 18,7 miljoonaa euroa (2018: 18,4), kasvua 1,6 %. Vuoden 2020 puolella heikentynyt yleinen talousnäkymä vaikuttaa myös energiakonsernin talouden ennusteeseen. Vahva tulos vuonna 2019 antaa mahdollisuuksia jatkaa investointeja sähkönjakelu- ja…

Continue reading

Suur-Savon Sähkö Oy ja KPA Unicon Oy ovat sopineet 5 MW biolämpölaitoksen toimittamisesta Rantasalmelle

Uudella laitoksella korvataan nykyinen vuonna 1980 käyttöönotettu kattilalaitos. Susimäen teollisuusalueella sijaitseva laitos tuottaa kaukolämpöä Rantasalmen kirkonkylään ja prosessilämpöä Savopak Oy:n tehtaalle. Laitos käyttää polttoaineena paikallista metsähaketta, sivutuotteita Savopak Oy:n tehtaalta ja muista alueen puuteollisuusyrityksistä. Biopolttoaineiden osuus Rantasalmen lämmöntuotannossa tulee jatkossakin pysymään lähellä sataa prosenttia. Hanke käynnistyy välittömästi ja laitoksen käyttöönotto on syksyllä 2017. Maanrakennus- ja…

Continue reading

Kertaluonteiset erät ja lämmin sää painoivat Suur-Savon Sähkön tulosta

Suur-Savon Sähkö -konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 154,3 miljoonaa euroa, vähennystä edelliseen vuoteen 9,4 %. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 1,3 miljoonaa euroa, vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna 5,9 miljoonaa euroa. Yhtiö investoi merkittävästi sähkön toimitusvarmuuteen, kotimaisten polttoaineiden osuus oli lähes sata prosenttia. Merkittävimmin tuloksen heikkenemiseen vaikuttivat kertaluonteiset erät, hiililauhdevoimaloiden lopettamisesta syntynyt lisälasku 3,5 milj….

Continue reading