Kokkolan Energian ja KENETin yt-neuvottelut päätökseen

Heinäkuussa käynnistyneet Kokkolan Energia Oy:n ja KENET Oy:n henkilöstöä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Neuvotteluiden aiheena oli työvoiman käytön mahdollinen vähentäminen taloudellisista, tuotannollisista ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuneista syistä. Tavoitteena oli selkeyttää, uudistaa ja parantaa organisaatiorakenteen toimivuutta. Talouden kehitystarve syntyi markkinatilanteesta, markkinarakenteen muutoksista ja yhtiöiden taloudellisesta tilanteesta johtuvista suorista talouden tehostamistarpeista. Neuvotteluiden tuloksena arviolta 13…

Continue reading

Jyväskylän Energian yhteistoimintamenettely päättynyt

Jyväskylän Energia -yhtiöiden energiantuotantoa ja siihen liittyviä tukipalveluita koskeva yhteistoimintamenettely on saatu päätökseen. Lomautukset kohdistuvat 60 henkilöön, ja niiden lasketaan tuovan noin 400 000 euron säästöt.  Yhteistoimintamenettelyyn päädyttiin tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Vallitsevan markkinatilanteen ja ilmastotrendien takia Keljonlahden ja Rauhalahden voimalaitosten yhtäaikainen käyttö tulee tänä vuonna jäämään aiempaa vähäisemmäksi. Keljonlahden voimalaitos on tänä vuonna pois…

Continue reading

Vantaan Energia Oy:n yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen

Vantaan Energia Oy:ssä lokakuussa alkaneiden asiakaspalvelun ja tuotannon yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Tavoitteena on toiminnan tehostaminen ja uusien toimintamallien käyttöönotto sekä työaikajoustojen lisääminen. Vantaan Energia Oy:ssä lokakuussa alkaneiden asiakaspalvelun ja tuotannon yhteistoimintaneuvotteluiden piirissä oli noin 170 henkilöä. Yhteistoimintaneuvotteluiden tavoitteena olivat toiminnan tehostaminen ja uusien toimintamallien käyttöönotto sekä työaikajoustojen lisääminen. Päätöksinä on organisoida uudella tavalla asiakaspalvelun…

Continue reading