Vantaan Energia hakee vaihtoehtoja kivihiilelle

Vantaan Energia valottaa yhteiskuntavastuuraportissaaan suunnitelmiaan korvata kivihiili uusiutuvilla energialähteillä. Sähkömarkkinoiden toimivuuden kannalta uusiutuvan energian tuet nähdään kuitenkin ongelmallisina. Energiayhtiö tuo raportissa julki huolensa lämmön ja sähkön yhteistuotannon tulevaisuudesta. Pariisin ilmastosopimuksen vaikutuksista energiantuotantoon ei ole vielä varmuutta, mutta Vantaalla varaudutaan muutoksiin aktiivisesti. — Tämänhetkisen käsityksen mukaan luovumme kokonaan kivihiilen käytöstä 2020-luvun aikana, toimitusjohtaja Pertti Laukkanen toteaa…

Continue reading

Vantaan Energia Oy:n yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen

Vantaan Energia Oy:ssä lokakuussa alkaneiden asiakaspalvelun ja tuotannon yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Tavoitteena on toiminnan tehostaminen ja uusien toimintamallien käyttöönotto sekä työaikajoustojen lisääminen. Vantaan Energia Oy:ssä lokakuussa alkaneiden asiakaspalvelun ja tuotannon yhteistoimintaneuvotteluiden piirissä oli noin 170 henkilöä. Yhteistoimintaneuvotteluiden tavoitteena olivat toiminnan tehostaminen ja uusien toimintamallien käyttöönotto sekä työaikajoustojen lisääminen. Päätöksinä on organisoida uudella tavalla asiakaspalvelun…

Continue reading