Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. ̶ 31.8.2015 Sähkön hinta ja kulutus edelleen laskussa, Investoinnit sähkön toimitusvarmuuteen jatkuvat

Toimintaympäristön muutoksista johtuen niin sähkön hinta kuin kulutuskin laskivat katsauskaudella 1.1.–31.8.2015. Kymenlaakson Sähkön toiminnallisissa ja taloudellisissa tuloksissa heijastuvat myös tukkumarkkinasähkön alhainen hinta, tuotannon kannattavuuden lasku ja talouden heikot suhdanteet.  Katsauskaudella sähköä käytettiin yhtiön verkkoalueella 834 (857) GWh eli 2,6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014 vastaavaan aikaan.  Myös kysyntä laski ja sähköä myytiin katsauskaudella 736 (805) GWh,…

Continue reading