Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry: Energiakatselmukset tähtäävät energian säästöön ja kulutuksen vähentämiseen

Suomella on monien muiden maiden tavoin paljon pelissä EU:n energia- ja ilmastopolitiikassa. EU:ssa päätetään ensi vuonna jäsenvaltioita sitovista energia- ja ilmastopolitiikan velvoitteista vuoteen 2030 mennessä. Tehtävät päätökset ovat kauaskantoisia ja niitä ohjaavat ratkaisevasti taloudelliset laskelmat, mutta kuten hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n arviointiraportissa todetaan, myös eettiset arvovalinnat. Jo EU:n 2020 tavoitteissa tähdätään energiatehokkuuden kehittämiseen, ja joulukuussa 2012…

Continue reading