Metsähallitus luo edellytyksiä puhtaan energian tuotannolle – myy Piiparinmäen-Murtomäen yli 200 MW:n tuulivoimahankkeen Ilmatar Energylle

Ilmattaren Luhangassa sijaitseva Latamäen tuulivoimapuisto Metsähallitus ja Ilmatar Energy Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan suomalaisen Ilmatar Windpower Oyj:n sekä ranskalaisen Omnes Capitalin hallinnoiman Capenergie 3 -rahaston yhteisyritys Ilmatar Energy Oy ostaa Metsähallitukselta Pyhännän ja Kajaanin kuntien alueella sijaitsevan Piiparinmäen-Murtomäen tuulivoimahankkeen ”Sopimus on Metsähallitukselle merkittävä, vuosia jatkuneen työn tulos. Tuulivoimaprojektien markkinatilanne on ollut uusiutuvan energian…

Continue reading

TuuliWatin kotimainen tuotanto jatkaa kasvuaan – Kitkiäisvaaran Helmi ja seitsemän muuta tuulivoimalaa pyörittävät lisää tuulisähköä Meri-Lappiin

Suomalaisen TuuliWatti Oy:n tuulivoimapuisto Tornion Kitkiäisvaaralla vihittiin käyttöön tänään. Puisto koostuu kahdeksasta 4,5 megawatin voimalasta, joiden vuosittainen tuotanto vastaa käytännössä 46.000 suomalaisen kerrostaloasunnon sähkönkulutusta. TuuliWatilla on nyt rakennettuna kaikkiaan 230 megawattia tuotantokapasiteettia ja tammi-maaliskuun aikana yhtiö on jo tuottanut yhtä paljon puhdasta tuulisähköä kuin koko vuoden 2013 aikana. Tavoitteena on tänä vuonna tehdä uusia investointipäätöksiä yli…

Continue reading

JÄMSÄ: Suunnittelutarveratkaisuhakemus tuulipuiston rakentamisesta

Ilmatar Windpower Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö Ilmatar Jämsä Oy hakee maanomistajien valtuuttamana suunnittelutarveratkaisua koskien tuulipuiston rakentamista Jämsän Vekkulaan 3. vaihemaakuntakaavaehdotuksessa merkitylle tuulivoiman tuotantoalueelle. Kiinteistöjen 182-412-3-101, 182-412-8-76 ja 182-412-8-53 alueelle on tarkoitus rakentaa 3 kpl 2-3 MW nimellistehoista tuulivoimalaa tarvittavine infrastruktuurijärjestelyineen (tiet, voimansiirto, jne.). Suunnittelutarveharkinnan johdosta varataan MRA 86 §:n nojalla naapureille ja muille, joiden asumiseen,…

Continue reading

Tuulivoimamyönteiset tulokset lähes ennallaan – Tuulivoima pidettyä kunnissa, joissa sitä jo on

Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) selvitytti vuosi sitten Taloustutkimus Oy:llä, mitä mieltä neljän kunnan asukkaat olivat kotikuntaansa valmistuneista huippumoderneista tuulivoimaloista. Tutkimuksen tulokset olivat tuolloin tuulivoiman kannalta erittäin myönteisiä. Vuoden aikana on käyty paljon kiivasta keskustelua aiheeseen liittyen, ja tutkimus päätettiinkin toistaa. Tulokset paljastavat, että kriittisyys on lievästi kasvanut, mutta edelleen valtaosa asukkaista ei koe häiriötä tuulivoimasta…

Continue reading

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: Tuulivoimapuistojen osayleiskaavoitus antoi aihetta oikaisukehotuksiin

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut oikaisukehotuksen Maalahden kunnanvaltuustolle Ribäckenin tuulivoimapuiston osayleiskaavan hyväksymispäätöksen johdosta. Myös Laihian kunnanvaltuusto on saanut oikaisukehotuksen päätöksestä hyväksyä Rajavuoren tuulivoimapuiston osayleiskaavan. Ribäckenin tuulivoimapuisto käsittää 5 voimalaa, mutta puisto sijaitsee suuremman, noin 60–90 voimalan, tuulivoimapuiston alueella, joka on osoitettu vielä vahvistamattomassa vaihemaakuntakaavassa. Ribäckenin tuulivoimapuiston perustana olevassa luontoinventoinnissa ei ole selvitetty kalasääsken…

Continue reading

EPV TUULIVOIMA RAKENTAA POHJANMAAN ENSIMMÄISEN TEOLLISEN MITTAKAAVAN TUULIVOIMAPUISTON VAASAAN

Havainnekuva tuulivoimapuistosta. Kuva: EPV Tuulivoima Oy EPV Energia Oy on tehnyt päätöksen investoida Vaasan Vähäänkyröön rakennettavaan tuulivoimapuistoon. Investoinnin suuruus on noin 100 miljoonaa euroa ja tuulivoimapuiston rakentamisesta vastaa EPV Energian täysin omistama tytäryhtiö EPV Tuulivoima Oy. Torkkolan alueelle rakennetaan kuusitoista 3,3 MW:n tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu kokonaisteho on 52,8 MW. Tuulivoimalat muodostavat energiantuottokyvyltään yhden Suomen suurimmista…

Continue reading

YIT suunnittelee tuulivoimapuistoja Kyyjärvelle ja Pyhäjärvelle

YIT kehittää uusia tuulivoimapuistoja Keski-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Kyyjärvelle ja Pyhäjärvelle sijoittuviin hankkeisiin on tämän hetkisten suunnitelmien mukaan tulossa yhteensä 14 – 18 tuulivoimalaa. Hankkeiden kokonaisteho on yhteensä noin 50 MW ja niiden vuosittainen sähköntuotanto vastaa molempien kuntien yhteenlaskettua sähkökulutusta. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2015 aikana ja voimalat ovat käyttövalmiita vuoden 2016 aikana. Keski-Suomen maakunnassa…

Continue reading

Taaleritehdas: Iihin 19 uutta tuulivoimalaa

Suomen suurin rakenteilla oleva tuulivoimapuisto Myllykankaalla Iissä rakentaminen käynnistyy alkuvuodesta 2014 Investointi yhteensä yli 80 miljoonaa euroa Iin Myllykankaalla sijaitseva tuulivoimahanke toteutuu ja alueelle ryhdytään rakentamaan 19 uutta tuulivoimalaa alkuvuodesta 2014. Rakennustyöt alkavat teiden rakentamisella, nostoalueiden valmistelulla sekä perustustöillä. Tuulivoimaloiden odotetaan nousevan pystyyn loppuvuodesta 2014 ja vuoden 2015 alkupuoliskolla. Tuulivoimalat tuotavat vuositasolla n. 160 GWH…

Continue reading

TuuliWatti rakentaa tuulivoimapuiston Salon Märynummelle

Suomen tähän asti tehokkaimmat tuulivoimalat nousevat Salon Märynummelle ensi vuonna, kun TuuliWatti Oy rakentaa alueelle kolme teholtaan viiden megawatin voimalaa. Samalla kotimaisessa puhtaan tuulivoiman tuotannossa otetaan käyttöön aivan uudenlainen yhteistyömalli: TuuliWatti rakentaa yhden voimaloista paikalliselle Restuuli Oy:lle. TuuliWatti on Suomen johtava tuulivoima-alan toimija ja edelläkävijä, joka panostaa toiminnassaan uusimpaan teknologiaan. Yhtiö rakentaa nyt Märynummelle Suomen…

Continue reading

YIT suunnittelee mittavaa tuulivoimapuistoa Lestijärvelle

YIT on ostanut Lestijärven Tuulivoima Oy:ltä oikeudet tuulipuistohankkeeseen, jossa tämän hetkisten suunnitelmien mukaan Lestijärvelle, Keski-Pohjanmaalle rakennetaan 87 suuruusluokaltaan 3 MW:n tuulivoimalaa. Rakentaminen on tavoitteena aloittaa vuoden 2015 aikana kaavoitus- ja lupaprosessien valmistuttua. Hankkeen käynnistämiseen vaikuttavat lupien lisäksi rakennusaikaisen rahoituksen sekä sijoittajien varmistuminen. Aikataulun toteutuessa ensimmäiset voimalat otetaan käyttöön vuodenvaihteessa 2016–2017. Valmistuttuaan 87 tuulivoimalaa tuottaisi noin…

Continue reading