Westenergy investoi puhtaampaan ympäristöön ja kaukolämmön tuotannon kehittämiseen

Westenergy investoi noin 7 miljoonaa euroa kehittääkseen edelleen savukaasujen puhdistusta sekä parantaakseen kaukolämmön tuotannon tehokkuutta. Investoimalla savukaasupesuriin Westenergy nousee takaisin eurooppalaiselle huipputasolle alallaan sekä energiatehokkuudella että savukaasujen pudistustehokkuudella mitattuna. Savukaasupesurin toimittajaksi on valikoitunut ruotsalainen Babcock & Wilcox Vølund Ab. Savukaasupesurin asennustyöt ajoittuvat marraskuussa pidettävän vuosihuollon yhteyteen, ja tavoitteena on, että pesuri on käytössä vuoden 2019…

Continue reading

Westenergy suunnittelee polttokapasiteetin nostoa ja tehokkaampaa savukaasujen lämmön talteenottoa

Nykyistä suuremman jätemäärän hyödyntäminen edellyttää ympäristövaikutusten arviointia. Samalla arvioidaan savukaasujen tehokkaampaan puhdistukseen ja lämmön talteenottoon tähtäävän uuden teknologian käyttöönoton ympäristövaikutukset. Westenergyn jätteenpolttolaitos suunniteltiin alun perin polttamaan vuodessa 150 000 tonnia syntypaikkalajiteltua yhdyskuntajätettä. Polttoaineen suunniteltua alhaisemman energiasisällön vuoksi jo vuonna 2013 laitoksessa poltettiin lähes 190 000 tonnia jätettä. Ympäristöluvan mukaista suuremman jätemäärän hyödyntäminen energiantuotannossa edellyttää YVA-menettelyä…

Continue reading