Westenergy suunnittelee polttokapasiteetin nostoa ja tehokkaampaa savukaasujen lämmön talteenottoa

Nykyistä suuremman jätemäärän hyödyntäminen edellyttää ympäristövaikutusten arviointia. Samalla arvioidaan savukaasujen tehokkaampaan puhdistukseen ja lämmön talteenottoon tähtäävän uuden teknologian käyttöönoton ympäristövaikutukset. Westenergyn jätteenpolttolaitos suunniteltiin alun perin polttamaan vuodessa 150 000 tonnia syntypaikkalajiteltua yhdyskuntajätettä. Polttoaineen suunniteltua alhaisemman energiasisällön vuoksi jo vuonna 2013 laitoksessa poltettiin lähes 190 000 tonnia jätettä. Ympäristöluvan mukaista suuremman jätemäärän hyödyntäminen energiantuotannossa edellyttää YVA-menettelyä…

Continue reading