Vakava huoli EU:n biopolttoainelainsäädännön kehityssuunnasta

Helena Vänskä, toimitusjohtaja, Öljy- ja biopolttoaineala ry Suomi on edelläkävijä edistyksellisten jäte- ja tähdepohjaisten biopolttoaineiden valmistuksessa. Biopolttoainetoimijoiden näkökulmasta selkeät poliittiset linjaukset kehittyneiden biopolttoaineiden käytön lisäämiseksi, oikeudenmukainen kestävyyslainsäädäntö ja aidot sisämarkkinat vakauttaisivat toimintaympäristöä, lisäisivät markkinoiden ennustettavuutta ja varmistaisivat, että alalle investoidaan myös jatkossa, painottaa Öljy- ja biopolttoaineala ry. -Valitettavasti viime aikoina on kuitenkin ollut näkyvissä juuri…

Continue reading