Pöyrylle sopimus Austrian Power AG:n sähkönsiirtojärjestelmän sähköaseman uusimisesta ja laajentamisesta Itävallassa

Pöyry on saanut Austrian Power Grid AG:ltä hoidettavakseen Lienzin sähköaseman  220/380 kV:n kytkinlaitosten modernisoinnin ja laajentamisen Itävallassa. Puitesopimus käsittää toteutussuunnittelun, projektinhallinnan, asennuspalvelut sekä laitehankinnat. Nykyisen 220 kV:n kytkinlaitoksen kojeiden purku ja uusien  asennus tehdään vaiheittain  yhteistyössä asiakkaan kanssa. Projekti käynnistyy heinäkuussa 2016, ja sen on määrä valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä. Lienzin sähköasema sijaitsee Itä-Tirolin…

Continue reading

Pöyry on solminut sähkönsiirtoa ja -jakelua koskevan palvelupuitesopimuksen Vattenfallin kanssa

Pöyry ja Vattenfall Eldistribution ovat Ruotsissa solmineet teknistä konsultointia ja suunnittelupalveluita koskevan puitesopimuksen. Sopimus on solmittu vuosiksi 2015-2016, ja sitä voidaan tarvittaessa jatkaa kahdella vuodella. Uusi sopimus ilmentää Vattenfallin jatkuvaa luottamusta Pöyryyn toimittaa korkealaatuisia ja kustannustehokkaita sähkönsiirto ja -jakeluhankkeita koskevia palveluja koko elinkaaren ajalle.  Palvelut kohdistuvat Vattenfall Eldistributionin toimintaan ja tukevat sekä paikallisia että valtakunnallisia…

Continue reading