Turku Energia Sähköverkot Oy:n siirtohinnat nousevat 1.7.2018 alkaen

Turku Energia Sähköverkot Oy nostaa verottomia sähkön siirtohintoja keskimäärin yhdeksän prosenttia 1.7.2018 alkaen. Siirtohintojen korotuksen perusteena ovat mm. panostukset sähkönjakelun toimitusvarmuuden ylläpitämiseen sekä säävarman verkon rakentamiseen. Hinnankorotuksen jälkeenkin Turku Energia Sähköverkot Oy kuuluu edelleen Suomen edullisimpien sähköverkkoyhtiöiden joukkoon.  Sähkömarkkinalain asettamat vaatimukset sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseksi edellyttävät toimenpiteitä Turku Energia Sähköverkot Oy:ltä. Sähköverkkojen tulee täyttää sähkömarkkinalain vaatima…

Continue reading

Turku Energia on voittanut Vuoden ilmastoteko 2015 -tunnustuksen

Turku Energian ilmastoystävällinen energiapaketti on voittanut Vuoden ilmastoteko 2015 -tunnustuksen, jon-ka myöntää nyt viidettä kertaa Energiateollisuuden Kestävän kehityksen foorumi. Turku Energian strategisena tavoitteena ja energiapaketin kantavana teemana on, että yrityksen myymästä sähköstä ja lämmöstä 50 % on tuotettu uusiutuvalla energialla vuoteen 2020 mennessä. Foorumi painotti valinnassaan erityisesti Turun Skanssin alueelle kehitteillä olevaa kaksisuuntaista kaukolämpöverkkoa. Turku…

Continue reading

Turku Energia investoi pellettikäyttöiseen lämpölaitokseen

Havainnekuva Turku Energian pellettikäyttöisestä lämpölaitoksesta. Kuva: Turku Energia Turku Energia lisää uusiutuvaa energiantuotantoaan ja investoi pellettikäyttöiseen lämpökeskukseen. Laitos rakennetaan Luolavuoreen ja sen arvioidaan valmistuvan joulukuussa 2015. Uuden lämpökeskuksen teho on 40 megawattia, ja se vähentää öljyn käyttöä Turku Energian omassa vara- ja huipputuotannossa 5000 tonnilla eli noin puoleen nykyisestä. Laitos lisää valmistuessaan noin 2,5 prosenttiyksikköä…

Continue reading