Energiaviraston päätös valvontamenetelmistä 2016–2023

Energiavirasto on tehnyt päätöksen sähkön kantaverkkotoiminnan valvontamenetelmistä valvontajaksoille 2016–2019 ja 2020–2023. Valvontamenetelmät koostuvat useista eri menetelmistä, jotka yhdessä muodostavat kokonaisuuden. Tämän kokonaisuuden avulla Energiavirasto valvoo toisaalta verkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuutta ja toisaalta verkonhaltijan mahdollisuuksia investoida riittävästi verkkoon, kattaa kustannuksensa ja maksaa omistajilleen kohtuullista tuottoa. Fingrid Oyj:n näkemyksen mukaan 2016–2023 valvontamenetelmien keskeisten taloudellisten parametrien osalta kehitys on…

Continue reading

Simo Nurmi Energiaviraston ylijohtajaksi

Valtioneuvosto on nimittänyt 12.3.2015 diplomi-insinööri Simo Nurmen Energiaviraston ylijohtajaksi ajalle 1.4.2015–31.3.2022. Simo Nurmi on vuodesta 2014 alkaen toiminut johtajana ja johtoryhmän jäsenenä Energiavirastossa. Vuosina 2010–2013 hän työskenteli virastossa ryhmäpäällikkönä. Tätä ennen hän toimi kehitysjohtajana ja johtajana Pori Energia Sähköverkot Oy:ssä 2006–2010. Nurmi on työskennellyt myös Helsingin Energialla jaospäällikkönä, yksikön päällikkönä sekä talousinsinöörinä sähköverkkotoiminnassa vuosina 2000–2006….

Continue reading

Energiavirasto: Sähkön hinta ei ole vuodessa juuri muuttunut

Kotitaloudet maksoivat sähköstään tämän vuoden alussa siirtoineen ja veroineen suurin piirtein saman verran kuin viime vuonnakin. Kotitalouskuluttajille ja sähkölämmittäjille sähköenergia ilman veroja maksoi tämän vuoden alussa keskimäärin reilut 4 prosenttia vähemmän kuin 2014 tammikuussa. Sähkön siirron veroton hinta laski likimain prosentin, mutta vuoden vaihteessa voimaan astuneen sähköveron korotuksen takia verollinen siirtohinta nousi 4 – 6…

Continue reading

Energiavirasto: Tuonti kattaa talven sähkönkulutushuiput – maakaasuverkkojen toimitusvarmuus on hyvällä tasolla

Energiaviraston arvion mukaan talvikaudella 2014 – 2015 huippukulutuksen aikaan on käytettävissä kotimaista sähköntuotantokapasiteettia 12 500 megawattia. Talven sähkönkulutuksen laskennalliseksi huipuksi arvioidaan 15 000 megawattia. Vaje sähkön tarjonnassa voidaan kattaa tuontikapasiteetilla, jota on yhteensä 5180 megawattia. Maakaasun kokonaiskulutuksen lasku on jatkunut, mutta kulutushuiput ovat kohonneet. Suomen verkkojen toimitusvarmuus on erinomainen. Suunnitteilla olevista LNG-terminaaleista ja biokaasulaitoksista saadaan…

Continue reading