Teollisuuden energiankäyttö laski 3 prosenttia vuonna 2015

Teollisuuden energiankäyttö vuonna 2015 väheni Tilastokeskuksen mukaan 3 prosenttia edellisvuodesta. Teollisuus kulutti energiaa 504 petajoulea (PJ). Sähkön kokonaiskäyttö teollisuudessa väheni 2 prosenttia. Energian käyttö teollisuudessa Vuonna 2015 teollisuustuotannon volyymi laski edelleen vuotta aiemmasta, mikä heijastui myös teollisuuden energiankäyttöön. Energiankulutus laski viidettä vuotta peräkkäin päätyen lähes vuoden 2009 lukuihin, finanssikriisiä seuranneen pudotuksen tasolle. Merkittävin käytetty energialähde…

Continue reading

Teollisuuden energiankulutus edellisvuoden tasolla vuonna 2013

Tilastokeskuksen lukujen mukaan teollisuuden energiankulutus vuonna 2013 oli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Teollisuuden energiankäyttö oli yhteensä 543 petajoulea (PJ). Sähkön kokonaiskäyttö teollisuudessa kasvoi 1,7 prosenttia. Energian käyttö teollisuudessa: Sisältää teollisuuden käyttämien polttoaineiden kokonaismäärät sekä sähkön kokonaiskäytön ja ulkopuolelta hankittu lämmön määrän Vuonna 2013 teollisuuden energialähteistä käytettiin eniten puupolttoaineita. Puupolttoaineiden osuus kaikista teollisuuden käyttämistä polttoaineista…

Continue reading