Mäntsälän Sähkö Oy: Hukkalämpö hyötykäyttöön Mäntsälässä

Mäntsälän Sähkö Oy aloittaa Nasdaq-listatun hakukoneyhtiö Yandex Oy:n konesalin hukkalämmön hyödyntämisen kesällä 2015. Hukkälämmön talteenottoa varten rakennettavan lämpölaitoksen kustannusarvio on kaksi miljoonaa euroa. Lisäksi rakennetaan yhdysputki Kapulin ja Mäntsälän keskustan välille. Sen kustannusarvio on miljoona euroa. Sopimus on merkittävä sekä mäntsäläläisille että Mäntsälän Sähkölle. Konesalin hukkalämmöllä  voidaan korvata 50 prosenttia maakaasusta kaukolämmön tuotannossa. – Hukkalämmön…

Continue reading