Energian tukkumarkkinoiden valvontaan lisää tehoa

Hallitus antoi 7.8.2014 tasavallan presidentille vahvistettavaksi lakiesitykset, jotka mahdollistavat seuraamusten määräämisen sähkön ja maakaasun tukkumarkkinoilla tehdyistä väärinkäytöksistä. Muutoksilla pyritään tehostamaan väärinkäytösten tutkintaa ja edistämään tervettä kilpailua. Lakimuutokset tulisivat voimaan 1.9.2014. Lakimuutosten tavoitteena on lisätä luottamusta sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toimintaan. Muutokset tuovat myös kustannussäästöjä sähkön ja maakaasun käyttäjille sekä kustannushyötyjä kansantaloudelle. Energian tukkumarkkinoilla tehtyjä väärinkäytöksiä ovat sisäpiirintiedon väärinkäyttö…

Continue reading