Päästökaupparemontin on turvattava eurooppalaisen teollisuuden kilpailukykyä

Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Teknologiateollisuus ry: Euroopan komissio esittää päästökaupan uudistamista seuraavalle päästökauppakaudelle. Jatkovalmistelussa on varmistettava, että uudistuksessa huolehditaan eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyvystä ja sen myötä talouskasvusta sekä työllisyydestä. Päästökaupan pelisääntöjä koskevat valinnat eivät varsinaisesti vaikuta päästöjen määrään, mutta niillä on suuri merkitys teollisuuden kilpailukyvylle. Olennaista on välttää hiilivuoto. Ilmastonmuutoksen torjunnan, talouden ja työllisyyden näkökulmasta on…

Continue reading

Energiamarkkinavirasto: Sähkölasku pysyi keskimäärin ennallaan – määräaikaissopimusten hinnat laskivat

Kotitaloussähkö maksoi tämän vuoden alussa siirtoineen ja veroineen osapuilleen saman verran kuin vuotta aikaisemmin. Siirtohintojen nousu söi sähköenergian hinnan laskun. Tämän vuoden alussa kotitalouksien sähkölaskun loppusumma sähköenergioineen, siirtoineen ja veroineen säilyi samana kuin vuotta aiemmin. Sähkölämmittäjillä lasku on kasvanut vuodessa 0,2 prosenttia. Sähkön verollinen siirtohinta maksoi 2013 alussa kotitalouksille 2,8 ja sähkölämmittäjälle 3,2 prosenttia edellisvuotta…

Continue reading

GASUM: LNG paras meriliikenteen päästöjen vähentäjä – Rikkidirektiivin kustannus LNG:n avulla viidennekseen

Gasumin energiakaupan johtaja Aleksei Novitskyn mukaan Suomen meriliikenteellä on kolme vaihtoehtoa EU:n rikkidirektiivin vaatimusten täyttämiseen: ”Niistä paras on nesteytetty maakaasu eli LNG, kilpailukykyinen polttoaine, joka ei sisällä lainkaan rikkiä. Se täyttää myös tulevat päästövähennystavoitteet, jotka koskevat typenoksideja, hiilidioksidia ja hiukkaspäästöjä.” ”Muut kaksi huonompaa vaihtoehtoa ovat meridiesel eli MGO, joka on kallista ja kallistunee edelleen, sekä…

Continue reading