Kotimaiset metsäenergiamarkkinat katoamassa

  Biotalous ja puhtaat ratkaisut on yksi hallituksen kärkihankkeista. Hankkeen tavoitteita ovat kotimaisen uusiutuvan energian, puun käytön ja energiaomavaraisuuden lisääminen. Silti kotimaan metsäenergiamarkkinat ovat ahdingossa. Metsähakkeen käyttö energiantuotannossa vähenee ja työpaikkoja katoaa Suomesta jatkuvasti, vastoin hallitusohjelman päämääriä. Metsäenergiayritykset eivät saa kotimaasta käytännössä lainkaan tilauksia eikä investointeja siten tehdä. Yhdeksän alan yritystä noin 30:sta on jo…

Continue reading

Soneran datakeskus lämmittää jatkossa Espoon kaupunkia

Sonera ja Fortum ovat tehneet aiesopimuksen Soneran uuden datakeskuksen toiminnasta syntyvän hukkalämmön hyödyntämisestä kaukolämpönä. Sonera rakentaa Helsingin Pitäjänmäelle Suomen suurinta avointa datakeskusta, jonka on määrä valmistua vuoden 2017 lopulla. Datakeskuksen konesalin tietokoneet synnyttävät tulevaisuudessa merkittävän määrän lämpöä. Nyt solmitun aiesopimuksen myötä se kerätään talteen ja johdetaan lämmittämään espoolaisten koteja ja lämmintä käyttövettä. Lämmön kerääminen alkaa…

Continue reading

Finlandia-talo siirtyy aurinkosähköön – ensimmäisten kongressitalojen joukossa Euroopassa

Kongressi- ja tapahtumakeskus Finlandia-talo Oy:n katolle asennetaan aurinkopaneelit kuluvan vuoden loppuun mennessä. Finlandia-talo on ensimmäisten tapahtumatalojen joukossa Euroopassa, jotka hyödyntävät aurinkoenergiaa tilojensa energiatarpeeseen. Päätös aurinkopaneelien asentamisesta on jatkoa Finlandia-talon pitkäjänteiselle panostukselle energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen. Samoin se vahvistaa entisestään Finlandia-talon kilpailuasemaa kansainvälisten kongressien järjestäjänä. Finlandia-talon katolle asennetaan 150 – 170 aurinkopaneelia, ja järjestelmän kooksi asiantuntijat ovat…

Continue reading

Fingrid: Kantaverkkomaksut nousevat seitsemän prosenttia – lähitulevaisuudessa ei merkittäviä korotuspaineita

Fingrid Oyj nostaa vuoden 2017 alusta kantaverkon sähkön siirtomaksuja keskimäärin seitsemän prosenttia. Kantaverkkomaksut kattavat yhtiön tulevia investointeja ja operatiivisia kustannuksia. Kantaverkkomaksut säilyvät edelleen eurooppalaisesti vertaillen edullisina – maksuihin ei odoteta lähivuosina merkittäviä korotuksia. Vuosina 2017 ja 2018 Fingrid investoi kantaverkkoon lähes neljännesmiljardin. Verkkotoiminnan operatiivisiin kustannuksiin ei odoteta merkittävää kasvua, mutta energiajärjestelmän muuttaminen vähähiiliseksi aiheuttaa kuitenkin…

Continue reading

Fortum ja Espoon kaupunki toteuttavat yhdessä hiilineutraaleja energiaratkaisuja

Fortum ja Espoon kaupunki ovat sopineet yhteistyöstä energiaratkaisujen kehittämisessä ja niiden toteuttamisesta Espoossa. Yhteistyöllä tavoitellaan ratkaisuja, joiden avulla Espoossa käytetyn energian hiilidioksidipäästöt alenevat merkittävästi vuoteen 2030 mennessä. Osapuolet valmistelevat kuluvan vuoden loppuun mennessä toimenpideohjelman, jossa määritellään yhteistyön tarkemmat tavoitteet ja eteneminen. Toimenpiteet koskevat muun muassa kaukolämpöä ja -kylmää, sähköntuotantoa, sähköistä liikennettä, energiavarastoja ja uusia energiapalveluita…

Continue reading

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto 2016 päätökseen

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen molemmat yksiköt tuottavat jälleen sähköä vuosihuoltojen päätyttyä. Ykkösyksikön lähes 38 vuorokautta kestänyt vuosihuolto saatettiin päätökseen 14.9.2016 ja kakkosyksikön noin 20 vuorokautta kestänyt huoltoseisokki 7.10. Ykkösyksikön vuosihuolto viivästyi noin 5 vuorokautta latauskoneen vikakorjauksen vuoksi. Kakkosyksikön työt valmistuivat kolme vuorokautta toimintasuunnitelmaa nopeammin. Voimalaitoksen ykkösyksiköllä oli tänä vuonna vuorossa laaja vuosihuolto eli niin kutsuttu nelivuotisvuosihuolto…

Continue reading

Kesko lisää aurinkovoiman käyttöä – kuusi K-supermarketia saa katolleen aurinkovoimalan

Kesko asentaa loppuvuoden aikana kuuden, eri puolilla Suomea sijaitsevan K-supermarketin katolle aurinkovoimalan paneeleineen. Valmistuessaan aurinkovoimalat tuottavat sähköä kauppojen omaan kulutukseen. Yhteensä 2 700 aurinkopaneelia K-supermarket Sammonlahti Lappeenrannassa, K-supermarket Hollola, K-supermarket Okeroinen Lahdessa, K-supermarket Minttu Saarijärvellä, K-supermarket Karkkila ja K-supermarket Nikinmäki Vantaalla saavat loppuvuoden aikana katoilleen aurinkopaneelit. Yhteensä paneeleja asennetaan 2 700 kappaletta. Sähköä ne tuottavat…

Continue reading

Empower vahvistaa asemiaan Elenian sähköverkkopalvelujen kumppanitoimittajana

Empower-konserniin kuuluva Empower PN Oy ja sähkönsiirtoyhtiö Elenia Oy ovat solmineet mittavan kumppanuussopimuksen sähköverkon verkosto- ja palvelutöistä vuosille 2017–2019. Sopimuksen arvo on Empowerille yli 20 M€. Siihen sisältyy myös kaksi kahden vuoden optiota. Sopimus koskee sähkön jakeluverkon suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitopalveluita, vianhoitopalvelua sekä sähköasemien kunnossapitopalveluita. ”Kattava kumppanuussopimus on merkittävä strateginen askel Empowerin Jakeluverkko-toimialalle. Pitkä sopimuskausi…

Continue reading

Gasum investoi nykyaikaiseen biojätteen käsittelyyn lisäämällä Oulun biokaasulaitoksen kapasiteettia

Gasum on tehnyt investointipäätöksen Oulun biokaasulaitoksen kapasiteetin laajentamisesta. Laajennushanke on osa yhtiön strategista tavoitetta kasvattaa uusiutuvaa biokaasumarkkinaa ja ohjata erilaisia sivuvirtoja biokaasulaitoksiin. Biokaasulaitos on nykyaikainen kestävä ratkaisu eloperäisen jätteen käsittelyyn. Gasumin Oulun biokaasulaitoksen biojätteen käsittelykapasiteetti kaksinkertaistetaan nykyisestä 60 000 tonniin vuodessa. Laajennuksen jälkeen yhtiö kykenee tarjoamaan entistä paremmin biohajoavan jätteen käsittelypalvelua myös nykyisten asiakkuuksiensa lisäksi…

Continue reading

Kokkolan Energian ja KENETin yt-neuvottelut päätökseen

Heinäkuussa käynnistyneet Kokkolan Energia Oy:n ja KENET Oy:n henkilöstöä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Neuvotteluiden aiheena oli työvoiman käytön mahdollinen vähentäminen taloudellisista, tuotannollisista ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuneista syistä. Tavoitteena oli selkeyttää, uudistaa ja parantaa organisaatiorakenteen toimivuutta. Talouden kehitystarve syntyi markkinatilanteesta, markkinarakenteen muutoksista ja yhtiöiden taloudellisesta tilanteesta johtuvista suorista talouden tehostamistarpeista. Neuvotteluiden tuloksena arviolta 13…

Continue reading